Mohon tunggu...
HAMDAN
HAMDAN Mohon Tunggu... Dosen

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Takengon

Selanjutnya

Tutup

Gayahidup

Ibadah Transformatif

13 Juni 2020   18:21 Diperbarui: 13 Juni 2020   18:22 7 1 0 Mohon Tunggu...

Pemilik syariat mengharuskan kepada makhluk-Nya agar meninggalkan larangan-larangan-Nya dan juga  Allah mengharuskan kepada umat Muslim agar melakukan perintah-perintah-Nya,hal tersebut dapat dipahami dari kajian-kajian kita terhadap Al-Quran maupun Hadits Rasulullah,dimana dalam kandungan keduanya termuat beragam perintah dan larangan,namun di samping hal tersebut para ulama umat membuat kriteria perintah dengan wajib,sunnah,kemudian sunnah pun menjadi ada yang bersifat sunnah yang dikuatkan(muakkadah) dan sunnah ghairu muakkadah,ataupun larangan dengan haram,makruh ataupun mubah,kesemuamya tersebut agar memudahkan umat muslim dalam beramal,dikarenakan sebagai  manusia yang mempunyai banyak kelemahan,tidak mungkin mampu mengamalkan keseluruhan perintah sehingga diberi rambu-rambu yang mana mesti dilakukan dan mana tidak mesti.

Beragam tipe orang muslim yang  menanggapi perintah dan juga larangan tersebut,ada satu tipe yang ketika mendengarkan perintah maupun larangan Allah mempunyai prinsif"sami'na wa atha'na'',satu prinsip golongan yang terbaik dimana apa saja yang diperintahkan Allah baik yang sunnat apalagi yang wajib dan apa saja yang dilarang oleh Allah mereka tinggalkan,dalam pandangan mereka mereka di hadapan Allah adalah budak.

Ada yang  tipe kendatipun berprediket muslim namun tidak ada perasaan keinginan dan berusaha  untuk mengamalkan perintah-perintah Allah atau pun berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan-Nya,kemudian ada yang bertipe melaksanakan  perintah sekadarnya dan meninggalkan larangan sekadarnya juga,dan seandainya melakukan perintah Allah hanya sekedar  yang wajib-wajib saja untuk menggugurkan kewajiban yang diperintahkan.

Pada satu sisi  tipe muslim  yang sekedar melaksanakan  perintah hanya sekedar menggugurkan kewajiban adalah  sudah cukup bagus bila dibandingkan dengan tipe yang diatas namun sangat riskan;salah satu dikatakan riskan adalah orang  tidak merasakan ruh dalam ibadahnya disamping itu ibadah tidak membawa kepada kemajuan dalam hal spriatual nya.

Padahal ibadah mampu untuk meningkatkan kwalitas kepribadian dan juga kwalitas spriatualnya,dan ibadah yang dilakukan tidak bisa mengubah  kwalitasnya kearah yang lebih baik.

Allah memerintahkan manusia untuk berubah kearah lebih baik,namun hebatnya  perintah Pada  perubahan yang dituntut dibarengi dengan perintah melaksanakan ibadah . ibadah yang dilakukan akan membawa perubahan kearah lebih  berkwalitas  baik secara personal maupun secara sosial,jika ibadahnya tidak bisa membawa perubahan sebagai mana yang dimaksudkan maka kita akan merugi,Analogi yang paling sederhana ketika seseorang berdagang maka harapan yang diinginkan adalah Ketika mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal sebagai hasil dari perdagangannya tersebut,ketika dia tidak sanggup meraup keuntungan dari usahanya tersebut maka dipastikan ada yang salah dalam usahanya dan dasarnya dia merugi,begitu juga dengan ibadah-ibadah yang dillakukan.

Secara kajian keagamaan dapat kita lihat misalnya pada syahadat,syahadah penulis gambarkan sebagai kunci perubahan ,ketika seseorang mengucapkan syahadah  dengan mengkui Allah sebagai tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah,maka secara otomatis dia harus menyadari konsekwensi  dari syahadat tersebut dalam mengubah visi dan misi hidupnya yang sebelummnya jauh dari nilai-nilai islami menjadi  manusia yang mempunyai visi misi yang sejalan dengan konep ajaran islami,dan juga sebagai hamba Allah berkewajiban melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.

 Pengaruh besar dari sebuah syahadah yang mampu mengobah seseorang secara totalnya dapat dilihat dari perjalanan  para sahabat-sahabat Rasulullah ketika masuk islam dan juga orang-orang masuk Islam,para sahabat yang kebanyakan sebelumnya  begitu membenci nabi Muhammad misalnya adalah Umar bin Khattab ketika mendapatkan hidayah kemudian mengucapkan syahadat mampu merubah diri beliau sehingga menjadi seorang pembela islam yang tangguh begitu juga dengan misalnya Khalid bin Walid.

Itu semua adalah contoh nyata implikasi syahadah pada diri seseorang,namun satu pertanyaan yang muncul kenapa banyak yang setiap hari mengucapkan syahadah namun tidak mampu merubah visi misinya,salah satu sebabnya adalah seseorang tersebut tidak memahami dan menyadari makna yang dikandung oleh syahadat tersebut.

Dalam ibadah lainnya seperti shalat misalnya shalat yang dikerjakan pada setiap harinya seandainya bukan saja sebagai penggugur kewajiban maka akan mampu membimbing seseorang untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar,namun seandainya shalatnya tersebut tidak mengubah prilaku jahatnya dan tidak membimbingnya menjadi seorang muslim yang mempunyai kwalitas berkepribadian yang baik maka shlatnya masih diragukan kwalitasnya.

Bukan saja shalat wajib yang dimaksudkan namun shalat sunnat juga mampu memberikan kebaikan dalam menjadikan ibadahnya tersebut sebagai faktor perubahan bagi seseorang misalnya saja shalat sunah Tahajjud adalah satu shalat sunnah yang paling utama setelah shalat fardu,shalat ini merupakan shalat yang dianggap wajib bagi nabi dan shalat ini adalah shalat yang tidak pernah diabaikan oleh orang shalih sehingga nabi menjelaskannya sebagai kebiasaan orang shalih mengapa mereka jarang melupakan shalat ini,disebabkan keutamaan yang mampu merubah lahir bhatin seseorang kearah yang lebih baik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x