Mohon tunggu...
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh Mohon Tunggu... Lainnya - Wisteria

There's gonna be another mountain

Selanjutnya

Tutup

Cerpen Pilihan

Ngemis

13 September 2021   10:51 Diperbarui: 13 September 2021   10:50 284 6 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Sumber gambar: dokumen galeri pribadi

"Kowe ngumbahake klambine wong mesti diwenehi wewangian ngene iki?" pitakonku marang Pigeon mbasan irungku ngambu wangi saka jerengan klambi langganane. Wangine ana sing mawar, lavender nganti cokelat.

"Ya mestine. Londriku iki payu amarga ana pilihan parfume. Anggonku ngumbahake uga resik lan temata." Pigeon mesem banjur siap pamer. "Anggonku ngumbah ora tak campur. Wangine arep apa bisa milih. Banjur menawa ana sing bolong utawa njaluk dibenekake bisa tak jahit."

Sajake kumbahane Pigeon akeh mula dheweke banjur lunga memburi kanggo ngumbai, ninggalake aku sing delag-deleg ana ngarepan warung londri.

"Kowe kuwi ya ngapa ta, Ngin?" pitakone Pigeon sakwise rampung ngumbai ananging gumun meruhi aku isih lungguhan.

Aku wis kadung mutung dina iki, wegah lelungan maneh tinimbang sansaya cuwa. Ya wis ora apa-apa menawa dina iki aku dianggep wae ora nduwe penghasilan. Rasane pancen gelo lan getir temenan. Dina iki targetku ora kecandak, mesti agawe targetku mbesuke sansaya abot. Aku wegah yen tahun iki closingan e luwih sethithik tinimbang tahun wingi. Tahun wingi mono amarga pandemi lagi njeblug. Ananging yen saiki kudune ora. Pandemi wis ora kena dikanggokake alesan ora target. Ora bisa!

"Langgananmu mung akon kowe ngumbahane iki, Geon?" Aku nudingi jerengan londrine Pigeon sing ming kaya-kaya ngumbah kacu lan serbet. Pigeon mesem. Dheweke sajake mangerteni yen aku gumun amarga saben dina warung londrine mesti rame ananging ora bakal yen mung ngumbahake kacu lan serbet.

"Yen klambi resik lan apik tak jereng nang kene iku resikone gedhe, Ngin." Pigeon mratelakake yen jerengan akeh sing diselehake lantai telu, yaiku papan sing aman kanggo njerengi klambi, utamane sandhangan sing larang regane.

Pancen sengaja ngono iku, amarga yen barang apik diselehake sanding dalan resikone gedhe. Bisa uga dijupuk wong sing ora nggenah, utawa gampang reget. Mula saka iku sing dijereng ning ngarepan mung sandangan sethithik lan ora barang larang. Adate mung kacu lan taplak meja.

"Aku mbiyen tau njereng setelan perlente ning ngarepan kene. Lagi wae tak tinggal mungkur sandhangan iku wis ilang dimaling wong. Malinge kayane wis nginceng. Kober-kobere ngukuti barang teles!" Pigeon cerita warna-warna ngenani londrine sing ora mung pisan pindho dimaling.

Sing agawe betah lungguhan ning ngarep warung londrine Pigeon yaiku wangi parfume sing enak lan ora gawe eneg. Aja maneh yen meruhi pelanggan londrine Pigeon akeh sing ayu lan bagus. Kathik bisa macit lan cuci mata. Ya iku caraku cuci mata saben ndinane lungguhan ning ngarep warunge Pigeon utawa namatake saka kadohan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Cerpen Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan