Mohon tunggu...
Zulkarnain ElMadury
Zulkarnain ElMadury Mohon Tunggu... Lahir di Sumenep Madura

Hidup itu sangat berharga

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Resume Kajian Hadits Hadits 73 Golongan, Tarjih Muhammadiyah

15 April 2020   08:05 Diperbarui: 15 April 2020   08:12 198 0 0 Mohon Tunggu...

 *Oleh Zulkarnain elmadury*

Dari hasil grup kajian Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 14 April 2020, sejak jam 14 30 sampai 21.00 malam yang menjadi bahan kajian adalah hadis-hadis Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bab iman, berkaitan dengan 73 perpecahan umat. Pembicara member wag: *Ustad Wawan Gunawan Abdul Wahid Marwab Hasbullah (Tim Majelis Tarjih PP. MUHAMMADIYAH, Ustad ismail AlFasiry (Persis) Ustad Dwi (Muhammadiyah), dan beberapa ustadz lainnya.*
Tertulis di dalam dalil-dalil tarjih, berikut ini hadisnya:


(1) :  ( : ).

ALASAN (DALIL)

 (1) Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ummat Yahudi telah bercerai berai menjadi 71 atau 72 golongan; dan ummat Nasranipun demikian pula. Dan ummatku akan bercerai berai menjadi 73 golongan." (diriwayatkan oleh Turmudzi, dan mengatakan : "Hadits Hasan Shalih)".

 : . . : : ( ).

Dan dari Abdullah bin 'Amr, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Niscaya akan datang kepada ummatku apa yang telah datang kepada Bani Israil, teladan ceripu dengan ceripu-ceripu sampai kalau ada orang yang menggagahi ibunya dengan terang-terangan, pastilah diantara ummatku ada pula yang berbuat demikian. Dan bahwasanya Bani Israil telah bercerai-berai menjadi 72 golongan dan ummatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan; semuanya masuk neraka , kecuali satu golongan". Para sahabat bertanya: "Siapakah golongan yang satu itu ya Rasululllah?. Jawab beliau: "Ialah mereka yang mengikuti jejakku dan jejak sahabat-sahabatku". (diriwayatkan oleh Turmudzi).

 *Takhrij hadis pertama dari Abu Hurairah*

 - : : --
 : : .

Artiya: Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) golongan atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) atau tujuh puluh dua (72) golongan, *dan ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga (73) golongan.*

Dalam sebuah karya kitab seorang ulama disebutkan tentang ragam macam riwayat Hadits sebagai bentuk informasi bahwasanya hadits ini banyak diriwayatkan dari berbagai jalan.

 . .( )

"Hadits yang menjelaskan sabda Nabi SAW tentang umatnya yang akan menjadi tujuh puluh tiga golongan, satu di surga dan tujuh puluh dua masuk neraka, diriwayatkan dari Hadits Amiril Mukmin 'Ali bin Abi Thalib RA, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibn 'Umar, Abi al-Darda', Mu'awiyah, Ibn 'Abbas, Jabir, Abi Umamah, Watsilah, 'Awf bin Malik dan Amr bin Awf al-Muzanni. Mereka semua meriwayatkan bahwa satu golongan yang akan masuk surga, yakni al-Jama'ah." (Nazhm al-Mutanatsir min al-Hadits al-Mutawatir, 58. Dikutip dari Syarh Aqidah al-Saffarini)

Fokus kepada hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh banyak kitab

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN