Edukasi

Dasar-dasar Ajaran Islam

6 Agustus 2011   08:19 Diperbarui: 26 Juni 2015   03:03 1345 0 7

Rukun Islam Ada Lima Perkara • Mengucap dua kalimat syahadatdan menerima bahwa Allah itu tunggal dan Nabi Muhammad s.a.w itu rasul Allah.
 • Menunaikan salatlima kali sehari.
 • Mengeluarkan zakat.
 • berpuasa pada bulan ramadhan
 • Menunaikan haji bagi mereka yang mampu.Rukun Iman Ada Enam Perkara

 • Iman kepada Allah

  • Patuh dan taat kepada ajaran dan hukum-hukum Allah.


 • Iman kepada malaikat Allah.

  • Mengetahui dan percaya akan keberadaan kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta.


 • Iman kepada kitab-kitab Allah.

  • Melaksanakan ajaran kitab-kitab Allah hanif. Salah satu kitab Allah adalah Al,Qura,an
  • Al-Qur'an memuat tiga kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil.


 • Iman kepada rasul-rasul Allah.

  • Mencontoh perjuangan para nabi dan rasul dalam menyebarkan dan menjalankan kebenaran yang disertai kesabaran.


 • Iman kepada hari kiamat

  • Faham bahwa setiap perbuatan akan ada pembalasan.


 • Iman kepada Qada dan Qadar.

  • Paham pada keputusan serta kepastian yang ditentukan Allah pada alam semesta.