Puisi

Pantun Bahasa jawa

30 Oktober 2011   04:04 Diperbarui: 26 Juni 2015   00:17 3559 0 0
Kalau kamu orang jawa tentu akan lebih mudah mempelajari dan membuat pantun bahasa jawa tapi bagaimana jika kamu orang luar jawa yang barangkali tidak mengerti bahasa jawa ? tenang kawan gak usah kawatir karena jika kamu terus belajar bahasa jawa dengan puisi bahsa jawa kamu nantinya juga akan bisa mengucapkan bahasa jawa dengan lancar.


Selamet Ngambali Warso


Ing satengahing abange langit


Ing sajeroneng sepi newahah sore


Tak tulis sawijining puisi kanggo sliramu


Senadyan aku ngerti ora nyenengake kanggomu


Sairing lumakune wektu mubeng jagat


Semurupe srengenge


Lan semurupane rembulan ing wayah bengi


nambahi ugo umur sliramu


Mugo-mugo sliramu tansah bagas waras


Slamat ngambali warso yayasanku


Amarga among iku sing biso


Tak paringake marang sliramu


Sang Kamaratih ( Puisi Cinta Bahasa Jawa )


semilir angin wayah wengi nggawa rasa jroning ati


rasa kang ora bisa diwedhar kanthi weninging nalar


saben-saben mung tansah kelingan


pengin tansah sesandhingan


hanut runtung reruntungan


kadya mimi lan mintuna


gandeng renteng rerentengan


pindha kamanjaya lan kamaratih


dewa dewining asmara


bebarengan sesandhingan


mecaki endahing dina-dina swarga donya


cah ayu


marang sliramu arah pangarasaning atiku tumuju


wanodya kang pindha dewi supraba


sekaring para dewa widhara