Mohon tunggu...
#geguritan
Arjoko Setiono
Arjoko Setiono
11 November 2019 | 2 hari lalu

Lila (Ikhlas)

Redi kawi dadi saksi tumrap geguritankuKang tansah nandang lara branta lara wuyungSlirane wus nate janji yen lunga bakale baliNanging nganthi seprene

Fiksiana
5
0
0
Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!
Limbuk
Limbuk
11 November 2019 | 3 hari lalu

Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!

Nak Mas Guru Ropingi, lamun maos sadaya geguritan ingkang sampun panjenengan serat wonten tlatah fiksiana punika, setunggal kalih taksih wonten ingkan

Fiksiana
72
9
13
Puisi | Swarna Hati, Nulis Iku Kudu Nganggo Ati!
Limbuk
Limbuk
10 November 2019 | 4 hari lalu

Puisi | Swarna Hati, Nulis Iku Kudu Nganggo Ati!

Nduk, Swarna Hati, maca geguritanmu Simbok kecuntal-cuntal kaya diuber setan. Kowe iku nulis apa jumpritan? Mlumpat kana mlumpat kene, persis kethek i

Fiksiana
81
9
5
Puisi | Syahrul Chelsky, Kowe Aja Gampang Patah Hati!
Limbuk
Limbuk
09 November 2019 | 5 hari lalu

Puisi | Syahrul Chelsky, Kowe Aja Gampang Patah Hati!

Syahrul Chelsky, cah bagus. Saben maca larik-larik endah kang  mbok gurit, atiku perih kaya dirajah landepe clurit. Mripatku kaca-kaca. Mbrebes m

Fiksiana
98
8
11
Puisi | Zaldy Chan, Dolanmu Kurang Adoh!
Limbuk
Limbuk
08 November 2019 | 6 hari lalu

Puisi | Zaldy Chan, Dolanmu Kurang Adoh!

Zaldy Chan, cah bagus. Seprana seprene anggone ngemati geguritanmu, dak pikir kurang adoh olehmu biyayakan. Mung mulek ing kunu-kunu wae. Ing lereping

Fiksiana
132
11
12
Panjenenenganipun Wonten Ing Ndonya
clara deo
clara deo
13 Juni 2019 | 5 bulan lalu

Panjenenenganipun Wonten Ing Ndonya

Dening : Clara DeoTatu tatunipun batos ngalampahi nerakaning ndonyaSampun sakmenten dinten, wulan, ngalampahi taunSaestu panjenenganipun mboten kiat d

Fiksiana
113
1
12
Puisi | Panyuwunku
Mbah Ukik
Mbah Ukik
14 April 2018 | 1 tahun lalu

Puisi | Panyuwunku

Gumelar oro-oro Ibu Pertiwi kang amba tanpa winatesPinayungan Bapa Angkasa kang murub ayub suminaring purnamasidhiIng kene, palataran oro-oro Sang Bro

Fiksiana
919
21
4
[Puisi Tiga Bahasa] Berita dari Negeri Langit
Sri Wintala Achmad
Sri Wintala Achmad
16 Maret 2018 | 1 tahun lalu

[Puisi Tiga Bahasa] Berita dari Negeri Langit

Pagi, kauawali dengan membuka pintuSaat angin berulang datang bertamuMenyampaikan kabar dari negeri langitPerihal sepotong bulan yangDiperebutkan ribu

Fiksiana
1600
1
4
Frengki Kontras
Frengki Kontras
20 Februari 2018 | 1 tahun lalu

Alam Kalangenan | Geguritan

Kayata semune wayah soreTanpa sunar panguripanKayata abang brananing wanci surupAwang-awang tanpa pamanggihSepi...sepi mampring!Tanpa ana bayu kang ku

Fiksiana
588
1
1
Dimas Aji
Dimas Aji
02 Juli 2017 | 2 tahun lalu

Kumpulan Puisi Jawa Karyaku

DIRGAHAYU POLRITanggal 1 Juli, dino bersejarah kanggo bapak ibu polisiSaben tahun diperingati minangka dina ambal warsane aparat penegak hukum, penjag

Fiksiana
2219
1
1
Gendis Pambayun
Gendis Pambayun
16 September 2016 | 3 tahun lalu

Katresnan

Sareng pagut ing paningalLir panjang putra tumibeng selasareng ing sumyurnyaSun esmu merangSun lungguh tumungkulKemenyut panggalihmuEsem pait madu tum

Fiksiana
99
2
2
Lengkruhing Lelaku
Mbah Ukik
Mbah Ukik
29 Agustus 2016 | 3 tahun lalu

Lengkruhing Lelaku

Ing kene aku sendheku ing eninge ciptatanpa rasa hamung karsa kekarep ninggalake donyaSanajan ta lintang gumebyar ing tawangaku ora wani ndhangak mand

Fiksiana
365
11
7
Bu, Kula Nyuwun Duka
Mbah Ukik
Mbah Ukik
09 Juli 2016 | 3 tahun lalu

Bu, Kula Nyuwun Duka

Ora ana tumetesing luh nalika aku sembah sungkem ing ngarsane Biyungkaya dene nalika aku lunga ninggalake omahjumangka lumaku ngungkuri desakairing do

Fiksiana
479
14
11
Karya Menjadikan Ada
Anjrah Lelono Broto
Anjrah Lelono Broto
01 April 2016 | 3 tahun lalu

Karya Menjadikan Ada

Oleh Anjrah Lelono Broto         ‘Aku menulis, maka aku ada’, nampaknya pelesetan dari ‘cogito ergo sum’-n

Humaniora
90
1
11
Noquba Z
Noquba Z
10 Maret 2016 | 3 tahun lalu

Kurangnya Peminat Puisi Jawa Geguritan

Puisi jawa atau dikenal juga dengan sebutan geguritan, makin hari semakin berkurang peminatnya. Hal ini disebabkan masyarakat jawa sudah mulai banyak

Fiksiana
185
1
1
Asa  Wahyu  Setyawan Muchtar
Asa Wahyu Setyawan Muchtar
27 Januari 2016 | 3 tahun lalu

Emak Nggroweng

EMAK NGROWENG Sewek lurik tinggal sak suwek Centhing putih padha ndredhet pinggire Ora ketang  jagung sak pipilan Ora ketang pohong sak parutan A

Fiksiana
42
1
1
Wasidi Wasidi
Wasidi Wasidi
16 April 2015 | 4 tahun lalu

Angesthi Paraning Gusti

Angesthi Paraning Gusti Nalika prentuling rasa tuwuh ngrembaka nyadhong wilasa Dak eksi paraning Gusti mrih basuki pinanggya wuri langut-lan

Fiksiana
57
1
1
Eskage
Eskage
28 Maret 2015 | 4 tahun lalu

(Geguritan) Urip

urip lan urip sakwise koyo ora ono watese esuk isih thenguk-thenguk awan wis ditangisi ngguguk sore isih priyayi wengi wis tanpo pengaji urip

Fiksiana
482
1
1
Eskage
Eskage
26 Maret 2015 | 4 tahun lalu

(Geguritan) Sliramu

istanamu mblegedu ing tengah kawulamu kang tansah mlaku nglumpukna duit sewu kanggo minterna bocah ing sekolah kang tansah owah : mergo ora ked

Fiksiana
176
1
1
Iman Suligi
Iman Suligi
08 Januari 2015 | 4 tahun lalu

Wigatekna

Besuk nalika pacul kelangan gagange Wedhung kelangan garane Kendhi prothol irunge Wajan kelangan kupinge Kori kelangan gemboke Kathok kelangan ko

Fiksiana
50
1
1