Mohon tunggu...
#geguritan
MUHAMMAD ALI EFENDI
MUHAMMAD ALI EFENDI
06 Mei 2020 | 2 bulan lalu

Corona

Kabeh wong padha bubar  Kabeh wong padha ambyarKabeh wong padha ora iso gumuyuKabeh wong padha keplayuManungsa digdaya padha lemes tanpa tenagaOr

Fiksiana
13
1
0
Hartoyo san
Hartoyo san
05 Maret 2020 | 4 bulan lalu

Lungamu

:in memoriam SutiyonoAngin esuk mbabar kabar dhuhkitaLungamu tanpa sabawa, tanpa cecalaPindha thathit wayah ketigaGawe geter pater jroning jajaSiji mb

Fiksiana
9
1
0
sajak tello
sajak tello
23 Februari 2020 | 4 bulan lalu

Banyu Lan Lenga

Senajan podo banyuneSenajan podo benda caireNanging tetep ono bedoneKoyo langit lan awanSiji nanging dudu kemanunggalanKoyo srengenge lan wulanPodo ni

Fiksiana
16
1
0
Senja Ing Sandingkolo
sajak tello
sajak tello
22 Februari 2020 | 4 bulan lalu

Senja Ing Sandingkolo

SENJA ING SANDINGKOLOPisahan iku mesti gawe ati loroMbuh iku pisahan karo keluargo utowo koncoOpo meneh pisahan karo wong sing ditresnoSaben tetemu me

Fiksiana
26
1
0
Pamungkasaning Saresmi
Mbut Taqien AS
Mbut Taqien AS
14 Januari 2020 | 5 bulan lalu

Pamungkasaning Saresmi

Sri Ratu ngungunSila tepekur pati geniRina wengi samsoyo ningTapa brata pamuji GustiAngalawan sesakiting ragaGerah ParjiOtot bebayu kadyo dilolosiPiki

Fiksiana
48
1
0
Arjoko Setiono
Arjoko Setiono
11 November 2019 | 7 bulan lalu

Lila (Ikhlas)

Redi kawi dadi saksi tumrap geguritankuKang tansah nandang lara branta lara wuyungSlirane wus nate janji yen lunga bakale baliNanging nganthi seprene

Fiksiana
31
1
0
Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!
Limbuk
Limbuk
11 November 2019 | 7 bulan lalu

Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!

Nak Mas Guru Ropingi, lamun maos sadaya geguritan ingkang sampun panjenengan serat wonten tlatah fiksiana punika, setunggal kalih taksih wonten ingkan

Fiksiana
104
13
13
Puisi | Swarna Hati, Nulis Iku Kudu Nganggo Ati!
Limbuk
Limbuk
10 November 2019 | 7 bulan lalu

Puisi | Swarna Hati, Nulis Iku Kudu Nganggo Ati!

Nduk, Swarna Hati, maca geguritanmu Simbok kecuntal-cuntal kaya diuber setan. Kowe iku nulis apa jumpritan? Mlumpat kana mlumpat kene, persis kethek i

Fiksiana
113
9
5
Puisi | Syahrul Chelsky, Kowe Aja Gampang Patah Hati!
Limbuk
Limbuk
09 November 2019 | 7 bulan lalu

Puisi | Syahrul Chelsky, Kowe Aja Gampang Patah Hati!

Syahrul Chelsky, cah bagus. Saben maca larik-larik endah kang  mbok gurit, atiku perih kaya dirajah landepe clurit. Mripatku kaca-kaca. Mbrebes m

Fiksiana
147
10
16
Puisi | Zaldy Chan, Dolanmu Kurang Adoh!
Limbuk
Limbuk
08 November 2019 | 8 bulan lalu

Puisi | Zaldy Chan, Dolanmu Kurang Adoh!

Zaldy Chan, cah bagus. Seprana seprene anggone ngemati geguritanmu, dak pikir kurang adoh olehmu biyayakan. Mung mulek ing kunu-kunu wae. Ing lereping

Fiksiana
190
11
12
Panjenenenganipun Wonten Ing Ndonya
clara deo
clara deo
13 Juni 2019 | 1 tahun lalu

Panjenenenganipun Wonten Ing Ndonya

Dening : Clara DeoTatu tatunipun batos ngalampahi nerakaning ndonyaSampun sakmenten dinten, wulan, ngalampahi taunSaestu panjenenganipun mboten kiat d

Fiksiana
126
1
12
Puisi | Panyuwunku
Mbah Ukik
Mbah Ukik
14 April 2018 | 2 tahun lalu

Puisi | Panyuwunku

Gumelar oro-oro Ibu Pertiwi kang amba tanpa winatesPinayungan Bapa Angkasa kang murub ayub suminaring purnamasidhiIng kene, palataran oro-oro Sang Bro

Fiksiana
925
21
4
[Puisi Tiga Bahasa] Berita dari Negeri Langit
Sri Wintala Achmad
Sri Wintala Achmad
16 Maret 2018 | 2 tahun lalu

[Puisi Tiga Bahasa] Berita dari Negeri Langit

Pagi, kauawali dengan membuka pintuSaat angin berulang datang bertamuMenyampaikan kabar dari negeri langitPerihal sepotong bulan yangDiperebutkan ribu

Fiksiana
1631
1
4
Frengki Nur Fariya Pratama
Frengki Nur Fariya Pratama
20 Februari 2018 | 2 tahun lalu

Alam Kalangenan | Geguritan

Kayata semune wayah soreTanpa sunar panguripanKayata abang brananing wanci surupAwang-awang tanpa pamanggihSepi...sepi mampring!Tanpa ana bayu kang ku

Fiksiana
593
1
1
Dimas Aji
Dimas Aji
02 Juli 2017 | 3 tahun lalu

Kumpulan Puisi Jawa Karyaku

DIRGAHAYU POLRITanggal 1 Juli, dino bersejarah kanggo bapak ibu polisiSaben tahun diperingati minangka dina ambal warsane aparat penegak hukum, penjag

Fiksiana
2222
1
1
Gendis Pambayun
Gendis Pambayun
16 September 2016 | 3 tahun lalu

Katresnan

Sareng pagut ing paningalLir panjang putra tumibeng selasareng ing sumyurnyaSun esmu merangSun lungguh tumungkulKemenyut panggalihmuEsem pait madu tum

Fiksiana
101
2
2
Lengkruhing Lelaku
Mbah Ukik
Mbah Ukik
29 Agustus 2016 | 3 tahun lalu

Lengkruhing Lelaku

Ing kene aku sendheku ing eninge ciptatanpa rasa hamung karsa kekarep ninggalake donyaSanajan ta lintang gumebyar ing tawangaku ora wani ndhangak mand

Fiksiana
370
11
7
Bu, Kula Nyuwun Duka
Mbah Ukik
Mbah Ukik
09 Juli 2016 | 3 tahun lalu

Bu, Kula Nyuwun Duka

Ora ana tumetesing luh nalika aku sembah sungkem ing ngarsane Biyungkaya dene nalika aku lunga ninggalake omahjumangka lumaku ngungkuri desakairing do

Fiksiana
482
14
11
Karya Menjadikan Ada
Anjrah Lelono Broto
Anjrah Lelono Broto
01 April 2016 | 4 tahun lalu

Karya Menjadikan Ada

Oleh Anjrah Lelono Broto         ‘Aku menulis, maka aku ada’, nampaknya pelesetan dari ‘cogito ergo sum’-n

Humaniora
90
1
11
Noquba Z
Noquba Z
10 Maret 2016 | 4 tahun lalu

Kurangnya Peminat Puisi Jawa Geguritan

Puisi jawa atau dikenal juga dengan sebutan geguritan, makin hari semakin berkurang peminatnya. Hal ini disebabkan masyarakat jawa sudah mulai banyak

Fiksiana
187
1
1