Mohon tunggu...
Fajar Laksana
Fajar Laksana Mohon Tunggu... Founder Jawasastra Culture Movement

Wingi aku weruh, mula aku aweh wewarah. Saiki aku winarah, wayahe nitipriksa pribadhi wantah

Selanjutnya

Tutup

Fesyen

Ada Cinta di Dalam Tragedi Tali Kutang

1 Desember 2019   19:19 Diperbarui: 1 Desember 2019   19:18 0 1 0 Mohon Tunggu...
Ada Cinta di Dalam Tragedi Tali Kutang
Nalika BH

Nalika BH Dadi Lambang Katresnan lan Kenyamanan

Konsep donya jaman saiki, utamane sing ana ing Jawa, wis beda karo jaman dhisik. Biyen BH kuwi dianggep penting, tujuwane ya ben nutupi perangane dada wanita lan supaya ora pating klewar-klewer. Nanging, anyar-anyar iki wis akeh gerakan-gerakan anti BH. Tegese emoh nganggo BH. Alesane ana macem-macem, ana sing amerga mikiri kesehatan uga ana sing mikiri bab kamardikane wanita. Ya sah-sah wae, ora ana sing salah.

Senadyan BH wis wiwit ora digagas dening wanita kutha sing wis dhong bab kesehatan lan panemu kebebasan, tetep wae ing akeh daerah ora sithik wanita sing ora bisa ucul saka BH. Apa meneh, para wong tuwa ya ngulinakne anak putrine menawa wis cukup umur supaya nganggo BH.

Konon, sejarahe BH kuwi dawa banget. Ana sing muni nek BH wis dinggo dening wong-wong Mesir. Nanging sing cetha BH lagi munggah saka tlatah Biru Eropa. Muncul ing Prancis banjur sumrambah tekan ngendi-ngendi bebarengan karo praktek kolonialisme.

Wong Eropa biyen sedurunge nganggo BH sing dikenal ya korset. Kurang luwih kaya bebetan kain sing bisa diratepi neng sakawak. Mula cewek Eropa jaman semana awake langsing. Nanging pakulinan nganggo korset mau ana resikone, yaiku dislokasi organ. Kasarane lambungmu utawa ususmu utawa jantungmu bisa kegeser amerga kerapeten olehe korsetan.

Wanita Jawa Kelangan Kamardikan?

Wong Eropa grudugan ngganti korset dadi BH jalaran pengin ngelongi rasa lara. Saka korset sing nyiksa digangi BH sing sakorane luwih penak nalika dinggo. Apa meneh regane luwih murah tinimbang korset, kajaba BH sing bahane saka emas sepuluh karat!

Ing Jawa dhewe sing kedaden malah sewalike. Wanita Jawa jaman semana mung duwe telung pilihan bab njaga awake, nek ora nganggo blebetan kain ing bagiyan susu thok ya nganggo kemben, nek ora ngono kepeksane ya ote-ote utawa muda dhuwuran. Masalah? Ya ora. Buktine durung ana kajian sing cetha ngomongake bab pemerkosaan amerga wanita Jawa olehe klamben ora pepak. Bener ora?

Umpama dipikir, wong lanang jaman semana rak wis kebacut kulina nyawang wong wadon sing uda dhuwuran ta? Awit saka kulinane ya ora duwe pikiran aneh-aneh. Wong wujude ya ngono-ngono wae.

Nalika Landa mlebu, jebul wong Landane ora bisa nerimakake. Sajake amerga ing Eropa kana ora ana pakulinan wong wedok sing uda dhuwuran. Mula wong Landane ora nyaman disuguhi kearifan lokal wanita Jawa jaman semana. Alesane wong Landa, ora patut wanita mamerka dada. Banjur sithik baka sithik BH dikenalake marang wong wadon Jawa.

Wiwit saka kedadeyan kuwi, pikirane wanita Jawa wis kelebon konsep sopan santune Landa. Yaiku wong wedok ya kudu nganggo BH. Kamangka ing Islam dhewe prentahe mung wanita dikon nutupi awake, Islam ora ngakon nganggo BH. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN