Mohon tunggu...
Fiksiana

Babagan Pambagyaharja

4 Januari 2017   10:50 Diperbarui: 4 Januari 2017   10:57 38299 0 0 Mohon Tunggu...

Pambagyaharja yaiku sesorah kang isine atur pambagyaharja marang para tamu, dening kang duwe gawe diwakili dening wong liyo kang biasane diwakilake mareng sesepuh masyarakat.

surasane :

1. mbagegake tamu kang teka

2. atur panuwun marang kabeh pihak kang wis aweh pambiyantu

3. ngandharake ancas tujuwane dianaake pahargyan

4. njaluk donga pangestu

5. ngajab para tamu ngestreni tatacara nganti rampung

kang perlu digatekake nalikane atur pambagyaharja :

1. solah bawa kang lumrah, tatag lan ora kaku

2. ndeleng marang wong kang diajak guneman

3. nampa panyedu utawa usulan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x