Dodi M Hadi
Dodi M Hadi profesional

"Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus puluhan bahkan ratusan kepala"

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Hastinapura

19 Mei 2010   15:27 Diperbarui: 26 Juni 2015   16:06 5384 0 1

Hastinapura

Kerajaan di zaman sebelum Masehi
Kerajaan di tanah Hindia
Kerajaan yang diperintah oleh raja Pandu Dewanata
Kerajaan yang sebelumnya diperintah oleh Bisma

Hastinapura
Makmur bersama pemimpin Bisma
Setelah Bisma lengser menjadi seorang Resi
Hastinapura dipimpin oleh putra Bisma pertama yang bernama Pandu Dewanata

Hastinapura
Adil bersama pemimpin Pandu
Hingga Pandu lengser menjadi seorang Pendeta
Hastinapura
Ditipkan kepada adik Pandu yang bernama Destarata

Hastina
Sebagai sebutan popular dari Hastinapura
Kacau-balau dipimpin Destarata

Hastina
Dipecah menjadi dua kerajaan
Satu kerajaan diberikan kepada putra-putra Destarata
Satu kerajaan lagi diberikan kepada putra-putra Pandu Dewanata
Hastina Barat dan Hastina Timur

Hastinapura menjadi dua
Hastina Barat milik Kurawa yaitu 100 orang putra-putra Destarata
Hastina Timur milik Pandawa yaitu 5 putra-putra Pandu Dewanata

Pandawa menerima pembagian Hastinapura
Kurawa tidak terima pembagian Hastinapura

Kurawa kembali menyatukan Hastina
Dengan berpura-pura bermain dadu
Padahal Kurawa serius menjadikan permainan dadu berjudi dengan Pandawa
Pandawa kalah bermain dadu dan semua yang dipertaruhkan diambil Kurawa
Termasuk istri putra pertama Pandu Dewanata Raden Yudistira
Dan membuang Pandawa beserta keluarga Pandawa
Meninggalkan Hastinapura

Kurawa

Anak Destarata yang 100 orang
Anak tertua bernama Duryudana yang menjadi Raja Hastinapura
Duryudana
Didukung 99 saudaranya memerintah Hastinapura
Mengusir Pandawa dengan menyatukan Hastinapura
Menjadi satu pemerintahan dibawah pemimpin Duryudana

Kurawa,
Murid-murid Resi Durna
Saudara sepupu Pandawa
Anak Raja Destarata
Keponakan Raja Pandu Dewanata
Cucu Resi Bisma

Kurawa,
Besar di Kerajaan Hastinapura
Menjadi putra-putra mahkota Hastinapura
Sebagai putra Raja Destarata

Raja Destarata,
Ayah Kurawa yang buta kedua matanya
Memerintah Hastinapura atas permintaan Pandu Dewanata
Agar Hastinapura diberika kepada Pandawa setelah dewasa

Pandawa

Pandawa,
Putra-putra Pandu Dewanata
Dari Ibu Kunti melahirkan Yudistira, Bima dan Harjuna
Dari Ibu Laksmi melahirkan kembar dua anak laki-laki yaitu Nakula dan Sadewa

Pandawa,
Ditinggal Ayahnya yaitu Raja Pandu Dewanata menjadi Pendeta
Ditipkan kepada Raja Destarata pengganti ayahnya sebagai Raja di Hastinapura

Pandawa,
Murid-murid Resi Durna
Saudara sepupu Kurawa
Anak Raja Pandu Dewanata
Keponakan Raja Destarata
Cucu Resi Bisma

Pandawa,
Besar di Istana Hastinapura dan di luar Istana Hastinapura
Tidak diangkat sebagai putra mahkota Kerajaan Hastinapura
Tidak mendapatkan hak waris dari Raja Pandu Dewanata yang diwasiatkan kepada Raja Destarata
Menuntut balas atas kelicikan, dan pelecehan oleh Kurawa di saat bermain dadu
Namun diurungkan atas nasihat Krisna
Mendirikan kerajaan sendiri di luar Hastinapura dengan Raja Yudistira