Mohon tunggu...
Kharisma Hidayah
Kharisma Hidayah Mohon Tunggu... Mahasiswa

Jadilah baik tanpa menjatuhkan.. Jadi tinggi tanpa merendahkan.. Bahagia sesimple itu!!

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Mengetahui Pengertian Filsafat, Problema dan Lainnya

10 Oktober 2019   05:52 Diperbarui: 10 Oktober 2019   06:00 0 0 0 Mohon Tunggu...

Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari philo adalah cinta dan sophia kebijaksanaan.  Jadi jika disederhanakan merupakan cinta kebijaksanaan.
Sedangkan secara umum,  filsafat ilmu merupakan bidang ilmu yang membahas suatu kebenaran dan dalam mengkajinya suatu kebenaran yang sifatnya sedalam-dalamnya.

Adapun objek objek filsafat ilmu diantaranya :

1. Objek Material
Objek yang membahas megenai sesuatu yang dijadikan sasaran dalam mengetahuinya.  Pengkajiannya bersifat umum,  semisal membahas Tuhan, Manusia dan sebagainya.

2. Objek Formal
Membahas sesuatu yang ditelaah secara khusus. Biasanya objek ini mengkaji bagaimana caranya memperoleh ilmu tersebut. Semisal, membahas apa agamanya,  darimana asalnya.

Beberapa Problema Yang Ada Dibagi Menjadi 6 Diantara lain :

1. Problema Epistimologis
Problem yang berkaitan mengenai hakikat pengetahuan.

2. Problema Metafisis
Problem yang membahas sesuatu yang sifatnya mendalam.

3. Problema Metodologis
Problem yang isinya membahas serta mengkaji sesuatu yang bersifat ilmiah.  Semisal mengkaji suatu analisis.

4. Problema Logika
Suatu proses lenalaran berfikir yang mana dalam lenalaran itu menghasilkan pengetahuan.

5. Problema Etika
Merupakan persoalan yang mengkaji mengenai tindakan baik buruk

6. Problema Estetika
Persoalan yang membahas mengenai sesuatu yang bersifat indah (keindahan)

Tujuan, Manfaat,  dan Fungsi Memempelajari Filsafat Ilmu
* Sebagai arah dalam menjalani kehidupan
* Sebagai landasan dari segala ilmu
* Hasil dari belajar/mengkaji filsafat juga dapat diterapkan dalam kehidupan
* Mampu berfikir secara kritis
* Agar manusia lebih terdidik dan menambah pengetahuan
* Agar sebagai pengajar yang memberi ilmu kepada siswa memiliki pedoman dalam mendalami ilmu pengetahuan.