Bandung

Ngawangkong

26 Agustus 2013   21:14 Diperbarui: 24 Juni 2015   08:46 22 0 1

Ieu artikel mung saukur ngawangkong,pedah weh teu boga ide keur nyieun tulisan.
Ret kana Kompasiana katingali aya kanal nyunda,nya dumadak beut hayang ngeusian ieu rubrik.

Rek ku saha deui atuh ngamumule basa sunda ari lain ku urang sunda, najan tadina rada reuwas pedah teu pati apal kana undak unduk basa sunda tapi keun welah da nu utamina mah tekad sim kuring weh nu hayang ngamumule ieu kabudayaan teh.

Ngahaja make basa loma,sangkan baraya sunda nu maca ieu artikel teu kumagok dina mere tanggapan di kolom komentar,eta ge mun aya nu maca.

Poe bieu,sim kuring nganjang ka pun uwa. Da ceuk batur mah pun uwa teh pananyaan,teuing dukun atawa lain kitu da gening aya sawarehna baraya urang nu nganggep pananyaan teh bid'ah.
Ah,tapi keur sim kuring pribadi mah ningali pun uwa teh teu beda jauh jeung motivator mun di jaman kiwari tea mah. Nyak keun welah eta mah balik deui kana kayakinan masing-masing.

Ngan bieu samemeh balik,kuring dibekelan ku pun uwa hiji kalimat nu nepi ka kiwari teu kaharti naon maksudna.

Apal ku sorangan meureun,ari basa kolot baheula mah loba ku basa siloka mun ceuk barudak sakola ayeuna mah metafora meureun.

Tah,oleh-olehna mangrupa kalimat :

" T