TRI KUWATI
TRI KUWATI

Rumahnya digunung, suka makan bakso and sering banget flu

Selanjutnya

Tutup

Edukasi

Hubungan Irama dan Melodi

28 November 2010   02:36 Diperbarui: 26 Juni 2015   11:14 248 0 0

Mungkin kita sering mendengar ungkapan irama musik itu indah sekali yaa? ada juga yang menyatakan bahwa irama musik itu jelek sekali yaa? Nah itulah beberapa pendapat beberapa orang tentang irama.  Namun sebelumnya irama itu sebenarnya apa sich? Irama merupakan suatu gerakan nada yang teratur. Nah dari keteraturan itulah irama itu bisa terdengar indah.

Irama itu memang sangat berkaitan dengan melodi.  Irama merupakan satu kesatuan dengan melodi. dari penyatuan itu akan menghasilkan  musik yang indah . Biasanya musik yang indah itu akn mampu mengungkapkan suatu gagasan atau ide bagi pendengar/penikmatnya. Irama dapat berjalan dengan baik  bila diiringi dengan melodi.

Irama berkaitan erat dengan panjang pendek not dan berat ringannya aksen atau tekanan. Apabila tekanannya ringan biasanya irama lambat, sebaliknya bila tekanannya berat iramanya akan cepat. Irama itu memiliki suatu pola, yang biasa di sebut dengan  pola irama. Pola irama yaitu sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang. Pola irama ada yang rata, tidak rata, pola sincope dan sebagainya.

Kalau tadi kita berbicara tentang irama, coba kita tengok sebentar apa itu melodi  ya?

Melodi merupakan unsur pokok yang senantiasa menjadi pusat perhatian  dan pemerhati penikmat musik. Melodi dapat diartikan  sebagai susunan rangkaian nada atau bunyi  dengan gerakan teratur.  Jadi kalau misalnya bunyi gaduh bukan merupakan suatu melodi karena bunyinya itu tidak teratur. Akan tetapi kalau nada apakah bisa disebut sebagai melodi?  nah, kalau nada itu menurut saya merupakan suatu melodi sebab, nada itu merupakan bunyi yang teratur, baik getaran maupun lama kecepatan  getaranya.  Nada inilah yang yang diperdengarkan dan digemakan untuk menyusun suatulagu atau melodi.

Jadi irama dan melodi  sangatlah berkaitan untuk itu dalam membuat suatu lagu atau musik janagan lupakan kedua unsur ini yaaa!