Mohon tunggu...
Fajar Laksana
Fajar Laksana Mohon Tunggu... Founder Jawasastra Culture Movement

Wingi aku weruh, mula aku aweh wewarah. Saiki aku winarah, wayahe nitipriksa pribadhi wantah

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Akses VIP Pawang Hujan terhadap Tuhan 2-2 (Habis)

5 Desember 2019   03:43 Diperbarui: 5 Desember 2019   03:53 30 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Akses VIP Pawang Hujan terhadap Tuhan 2-2 (Habis)
ilustrasi pribadi

Apa daya linuwihe pawang udan bisa disinaoni kanthi piranti modern utawa kasarane digoleki piye cara kerjane? Hla nek iki embuh meneh. Jenenge wae daya linuwih, arep kok logiske ya bisa ketemu bisa ora, nek nganti ora ketemu mung marai pecah ndase.

Nek saka spekulasine kancaku sing dheweke nate dadi praktisi supranatural bisane pawang udan nerak udan kuwi kanthi migunakake lakune angin. Tegese, udan kuwi ora bisa dienda utawa diselaki lha wong wis pepesthine Gusti. Nanging, gandheng udan mau gumantung marang mendhung, mula para pawang migunakake playune bayu supaya bisa nggusah mendhung menyang papan liya.

Perang Antarane Pawang Udan

Iki ana kedadeyan nyata sing nek dipikir bakal ora tinemu nalare, yaiku perang antarane pawang udan. Ing tlatah Jawa contone nalika teka wayahe 'mangsa kawine manungsa', biyasane tiba sakbare riyaya besar. Sakdesa ora mokal duwe acara resepsi rabi nganti luwih saka sepuluh cacahe. Mengkono kuwi tanggale ya urut, kaya-kaya ora ana preine nekani wong duwe gawe. Durung meneh nek acara tempuk utawa barengan ing tanggal sing padha.

Anane musim kawin mau cetha dadi jalaran larise jasa pawang udan, nanging jenenge wae desa mesthi wilayahe rak amba, mula menawa ana acara nikahan sing bareng paling dileti dusun. Dilalahe, antara dusun siji lan dusun liya sing padha-padha duwe gawe acara rabian, jebul nganggo pawang sing beda.

Tanggung jawabe pawang wis cetha kudu nerak udan, sok-sok ora ngerti nek mendhung sing digusah malah tumuju papan duwe gaweyene liyan. Kamangka, ing papan kana mau uga ana wong duwe gawe sing nganggo jasa pawang udan, mendhunge dibuwang tumuju papan liya sing uga papan kuwi duweni gawe. Saka kedadeyan kuwi, mula ana perang tandhing kasekten antara pawang udan.

Aku nate nemoni kedadeyan perang antarane pawang udan. Nalika nemahi kahanan kaya mengkono, langite dadi molah malih, sok-sok peteng, sok-sok padhang. Udan sing tiba ora rata, malah bisa diarani pindhah-pindhah. Nek dudu amerga anane perang antarane pawang udan, amerga apa meneh? Kedadeyan alam? Sajake ora mungkin, lha wong tibane udan bisa molah-molah, lakune mendhung kaya ora laras, ana sing mlayu mengetan, ana sing mlayu mengulon.

Pawang Udan lan Garinge Bumi Yogya

Saiki tak critani sithik saka pengalamanku ing Yogyakarta. Iki klebu crita sing sipate spekulatif, bisa tenanan, bisa ora. Nanging nyata saka pamanggihku, saka panemuku dhewe. Tanpa ana pamrih apa-apa.
Yogyakarta, sing arep didadekake punjering kabudayan ASEAN, gelem ora gelem kudu ngakehi panghargyan kabudayan. Lumrahe sarana kesenian, klebu kesenian modern. Jenenge wae acara kesenian, tetep butuh ngundang penonton ta? Mula ora beda adoh kaya acarane wong rabi.

Gandheng akeh acara, ora mokal saben acara ing Yogyakarta jaluk biyantu para pawang udan. Limpade pawang udan Yogyakarta, udan ora diparakake menyang tlatah kutha Yogyakarta, nanging dibuwang ing sakpinggire kutha. Pol adohe yan mengetan menyang Klaten.

Cilakane, acara ing Yogyakarta kuwi ramene ing pungkasan taun, antarane September tumekaning Desember. Saben wengi Yogyakarta duwe acara. Ana sing skala cilik lan skala gedhe. Mula ing pungkasan taun 2019 iki, kutha Yogyakarta ameh ora nate disabani udan. Udana ya paling mung pisan pindho, kuwi wae ora gumrejeg deres.

Ing kasus tumpuk unduke acara Yogyakarta sing marai udan dibuwangi, dudu klerune pawang udan. Lha wong pawang udan ki ya butuh mangan. Tur pakaryane ya ngono kuwi. Masa arep nyalahake pawang udane?

Nek miturut analisise wong-wong, sing salah malah dinas terkait sing numpuk akeh acara ing pungkasan taun. Mula udane ora andang tiba ing bumi kutha Yogyakarta amerga diteraki para pawang udan. Mesthine acara ki mbok digawe rata, dadi ora marai sengsarane liyan sing pengin ngerasakake udan. Masa acara kesenian kudu anti udan terus-terusan? Tur penontone ya ra sah ngalem, karepe nonton acara kesenian sing uwal saka udan. Tur apa ta salahe kena udan? Wong ya mung teles, ora nganti mati ta?

Ojung; Milara Supaya Udan Tiba

Kanggo cathetan, pawang udan ki jane sing luwih pener diarani pawang mendhung. Amerga nek diarani pawang udan mesthine bisa nekakake udan ora mung nyingkirake udan. Nyatane, durung ana critane pawang udan diundhang supaya langite nibakake udan.

Gandheng pawang udan ora duwe daya kanggo ngundang udan, mula ana ritual-ritual tatemtu sing tujuwane ngundang udan. Nek jaman mbiyen ana acara ritual tumbal manungsa supaya udan tiba, nanging saiki ritual medeni kaya mengkono wis diilangi. Gantine, ana sing arane ritual ojung.

Ritual ojung iki jamak bisa ditemoni ing tlatah Jawa Wetan. Emane saiki wis arang banget ditanggap. Cara maine yaiku wong loro padha nyekel penjalin, banjur samblek-samblekan nganti awake abang kabeh. Mengkono maine ora mung sepisan, nanging bisa nganti pirang-pirang pertandingan. Tujuwane saka acara ojung mau kanggo ngundang udan.

Ojung bisa dipadakake klawan sembahyang istisqa' nek ing Islam. Carane wae sing beda. Miturut panyawangku nalika nate nanggap ojung, ojung kuwi bisa diarani ngundang udan amerga saka samblek-samblekan penjaline. Kahanan samblek-samblekan penjalin mau diibaratake minangka kahanan manungsa nalika nemahi mangsa ketiga sing dawane ora karuwan. Akeh lelara, awak rasane ringkih, butuh ditelesi. Niyate aweh warta marang Gusti menawa mbok mangsa ketigane dienteki, mbok udan ditibakake supaya lara lan cathu sakwise ojung bisa sirna.

Sajroning ojung ora ana kalah lan ora ana menang. Menange yaiku menawa udan tenanan ditibakake ing bumi. Nek durung tiba, ya wurung menang.

Pengalaman Bersama Ojung

Tahun 2016, di Halaman Perpustakaan Kabupaten Mojokerto, saya bersama kawan-kawan pernah menggelar acara kesenian dengan ojung sebagai puncak acaranya. Grup ojung yang kami undang berasal dari wilayah lereng gunung Welirang, Trawas. Mereka datang membawa seperangkat alat musik berupa gamelan, pun hanya kendang, saron, jidor, kethuk, demung, dan gong. Total anggotanya kira-kira ada limabelas orang.

Acara ojung dilaksanakan pukul sepuluh malam. Sebagai acara puncak. Biar agak inovatif, acara puncaknya berupa ritual pemanggilan hujan. Seminggu sebelumnya, saat saya menghubungi Mahmud selaku kepala tim ojung, Mahmud sempat berdialog dengan saya. "Temen a nanggap ojung? Nek udan yak apa?" Saya menjawab, "Ya gak masalah se?" Kemudian Mahmud memungkas pembicaraan dengan statement, "Ya nek ngono muga-muga udane sakwise ojung ae ya."

Sebelum ojung digelar, tiga orang sesepuh grup ojung maju ke tengah arena. Para penonton membentuk posisi membundar. Situasinya meriah, mungkin karena ojung sendiri sudah langka bagi mereka.

Salah satu sesepuh memberi sambutan. Ia menyampaikan kesannya ketika diundang menjadi pengisi ojung oleh anak-anak muda. Selanjutnya, sesepuh itu bersama dua sesepuh lainnya menyalakan dupa dan kemenyan, berjalan berkeliling arena sembari menendang tanah beberapa kali. Seusai melakukan ritual pembuka, satu sesepuh kembali ke barisan pemusik mengambil beberapa penjalin, dua sesepuh lainnya melepas baju dan berhadap-hadapan.

Sesepuh yang tadi memberi sambutan ternyata berganti peran menjadi juri. Ia berikan satu penjalin pada masing-masing sesepuh yang sudah berhadapan. Lalu sesepuh juri berkata kepada semua orang yang hadir, "Iki tak duduhi carane main, engko sapa ae oleh melok." Selanjutnya juri sesepuh berbicara dengan kedua sesepuh yang sudah berhadapan. Ketika semuanya menggangguk, gamelan ditabuh.

Menariknya, musik yang dimainkan gamelan bukan musik berupa rapalan mantra atau semacamnya, mereka malah menyanyikan lagu dangdut yang saat itu sedang hits di tahun 2016. Saya lupa apa lagunya. Namun sesekali mereka memainkan lagu qasidah. Suasana makin menggairahkan karena ada salah satu pemusik yang menjadi penyenggak setiap pukulan dihempaskan para sesepuh yang mengadu penjalin.

Kalau tidak salah, pertarungan antar sesepuh tersebut berlangsung selama sepuluh menit. Sesepuh juri kemudian mengambil penjalin dari tangan dua sesepuh yang bertarung. Penjalin yang ia genggam lalu diacungkan ke angkasa sembari berjalan berkeliling, seolah mengajak para penonton ikut menikmati kemeriahan. Gayung bersambut, ada sukarelawan penonton yang maju, disusul dengan sukarelawan lain. Totalnya ada empat, tapi karena ojung dimainkan secara duel, maka mereka melakukan hompimpah.

Keempat-empatnya, tidak saling kenal. Ada yang bertubuh tambun, ada yang masih remaja dengan celana levis robek-robek, dan ada juga yang bertampang preman.

Pertarungan pun dimulai, antara sukarelawan bertubuh tambun melawan sukarelawan tampang preman. Sesepuh juri menjelaskan sesuatu kepada mereka, dan mereka manggut-manggut. Tatkala sudah dirasa siap, sesepuh juri memberi aba-aba mulai, musik pun segera berbunyi.

Pertarungan berjalan dengan agak timpang. Sukarelawan tampang preman nampak mendominasi, mungkin karena tubuhnya yang lebih gesit dibandingkan tubuh sukarelawan tambun. Beberapa bekas cambukan penjalin, membekas meras di punggung sukarelawan tambun. Saya jadi ikut merasakan perih saat melihat luka-luka itu.

Setelah tiga ronde, pertarungan dihentikan. Kedua petarung bersalaman, lalu kawan yang bertugas memberi imbalan segera lari menghampiri memberi uang saku kepada kedua petarung. Jumlah uangnya tidak banyak, cukup untuk beli rokok sebungkus dan kopi.

Karena didorong rasa penasaran, para panitia mulai ikut bertarung di arena. Saya tidak ketinggalan ikut serta, gak ngurus awak cilik sing penting wani. Begitu pikir saya. Lha kok celakanya saya malah harus bertarung melawan Silo. Bukannya apa-apa, tubuh Silo lebih berisi dibandingkan saya, dan saya tahu betul seberapa keras pukulannya. Wah, apes, kata batin saya.

Saya kira saya akan menjadi bulan-bulanan, ternyata tidak. Kegesitan saya setidaknya menjadi penyelamat agar penjalin tidak sampai mengenai punggung. Beberapa kali ada yang lolos dari tamengan, dan rasanya, wow sungguh mengharukan. Sementara Silo terkena dua kali cambukan, saya terkena tiga kali cambukan. Untung letaknya tidak di punggung persis.

Pukul dua belas malam. Pertarungan ojung dihentikan karena keterbatasan waktu. Sesuatu yang agak adi-kodrati terjadi pada momen ini. Sebab, tepat setelah pagelaran ojung, hujan deras langsung jatuh di bumi Mojokerto secara merata. Apakah pawang hujan mampu melakukan hal semacam ini sendirian? Entahlah.

Membawa Ojung Ke Kampus

Masih di tahun 2016, saya bersama teater FIB, UGM, menggelar acara teater. Bintang tamunya, saya ambil jauh-jauh dari Trawas. Saya punya misi membawa kelolakan di dalam kampus dengan cara menghadirkan ritual-ritual langka, saat itu ojung menjadi satu-satunya pilihan.

Di panggung terbuka FIB ojung digelar. Para mahasiswa berdesakan menonton, mereka penasaran dengan ajang pertunjukan penyiksaan diri. Mahmud mencoba mengajak para mahasiswa untuk ikut merasakan ojung, tapi para mahasiswa sudah terlanjur dibayangi kengerian akibat pertunjukan ojung yang dipertontokan sebelumnya. Untung saja ada satu mahasiswa yang berani menerima tantangan, dan jadilah pertarungan ojung di kampus tersebut.

Meletakkan Pawang Udan dan Ritual Panggil Hujan

Sudah jelas ada garis batas diantara pawang hujan dan upacara pemanggil hujan. Untuk pelaksanaan acara, sudah lazimnya melibatkan pawang hujan, akan tetapi dengan kondisi masa kemarau yang berkepanjangan saat ini. Kita membutuhkan adanya ritual pemanggil hujan.

Ritual pemanggilan hujan harusnya tidak diposisikan sebagai aktifitas sesat yang penuh mudharat. Justru, ritual pemanggilan hujan bisa diproyeksikan sebagai upaya manusia papa merungkuh kemurahan Tuhan berdasarkan spiritualisme yang dipahaminya. Apakah ritual pemanggilan hujan seperti ojung sama sekali absen dari kehadiran Tuhan? Tidak, mereka menyiksa diri untuk menunjukkan rasa sakit mereka pada Tuhan bahwa kemarau terjadi terlampau panjang.

Tamat

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x