Bandung

wawangsalan

14 Maret 2014   08:47 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:57 33 0 0

Teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pikameumeut.

Teu beunang di supa dulang, teu beunang di bebenjokeun.
Manuk tukung saba gunung, uyuhan teuing nya diri.
Imah ngambang di sagara, ulah kapalang nya bela.