Mohon tunggu...
fazlul ridhokhatami
fazlul ridhokhatami Mohon Tunggu... hidup mulia atau mati syahid

manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Revolusi Akhlaq Dalam Bermasyarakat

3 Januari 2021   22:21 Diperbarui: 3 Januari 2021   22:39 108 0 0 Mohon Tunggu...

Sadar atau tidak, tahu atau tidak dan percaya atau tidak, bahwa visi Revolusi Akhlaq ini "meniru" cara apa yang telah dilakukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada jaman jahiliyah dahulu di negeri Arab. Tentu kita masih ingat bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kondisi kehidupan bangsa Arab dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan bangsa Arab yang berperilaku buruk dan berakhlak tercela. Mereka suka mencuri, minum khamr, berzina, merampok,  bertengkar, berperang dan bahkan terbiasa membunuh bayi-bayi perempuan yang baru dilahirkan. 


Kemudian Allah SWT mengutus seorang Rasul akhir zaman (Nabi Muhammad SAW) untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda:"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik". (HR: Bukhari dalam shahih Bukhari kitab adab, Baihaqi dalam kitab syu'bil Iman dan Hakim). Beliau lah yang merubah moral atau akhlak bangsa Arab yang tidak beradab menjadi lebih beradab.

Mengapa Revolusi Akhlaq ini sangat penting? Ternyata Mental/Akhlak ini mempunyai kedudukan tertinggi. Dikutip dari wikipedia: Dari As-Sunnah, yaitu hadits-hadits Nabi Muhammad S.A.W: 

- "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia"
- "Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya"
- "Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya (di antara mereka)"
- "Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia"
- "Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya (di Hari Kiamat) dibanding Akhlak mulia"
- "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya".

Dan berikut beberapa contoh adab dan akhlak yang mulia dalam bermasyarakat:
1. Cintailah saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri - "Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Muliakan tamu dan tetanggamu - "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya" (HR. Bukhari dan Muslim)
3. Berbuat baiklah kepada temanmu - "Sebaik-baik teman di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling berbuat baik kepada temannya" (HR. Tirmidzi, shahih) 

Jelas adanya bahwa visi Revolusi Akhlaq ini harus kita apresiasi karena dalam Islam Mental/Adab/Moral/Akhlak suatu elemen paling penting dalam suatu individu. Semoga nanti pada pelaksanaannya dimudahkan dan dilancarakan dan kita bantu sebisanya untuk mendukung pelaksanaan visi ini.

VIDEO PILIHAN