Mohon tunggu...
Jaman now
Jaman now Mohon Tunggu... tulisan saya terinspirasi dari orang sekitar
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Saya seorang karyawan di pabrik swasta

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Perlunya Meminta Petunjuk Allah dan Bergantung Kepada Allah dan doa agar hutang negara negara Islam(indonesia ,dll) Lunas

2 Desember 2020   04:18 Diperbarui: 2 Desember 2020   04:52 53 0 0 Mohon Tunggu...

Tanpa petunjuk Allah kita tersesat..

Oleh sebab itu kita perlu petunjuk Allah

Dan terus minta petunjuk dan bimbingan Allah....

Sampai minta makan minum pakaian keselamatan ampunan surga dan dijauhkan dari nrraka..... kita harus minta kepada Allah......

Hal itu harus kita lakukan dalam hati,pikiran,ruh/nafas,jiwa lisan...

Yang senantiasa bergantung kepada Allah yang hiduo kekal Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya....

Dan kita berlindung kepada Allah dari neraka dosa kita musibah hilangnya nikmat azab kubur azab dunia azab akhirat azab neraka kesesatan dan kejahatan mahlug yang diciptakanNya dan kejahatan diri diri kita dan kejahatan amal perbuatan kita....

Ya Allah, kami benar-benar tak tahu arah. Tunjukilah kami pada jalan-Mu yang lurus.

Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau meriwayatkan dari Allah 'azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman:

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezholiman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezholiman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi. Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberinya.

Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah Aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepada-Ku, pasti Aku memberinya.

Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan Aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampuni kalian.

Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan-Ku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertaqwa seperti orang yang paling bertaqwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga.

Wahai hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepada-Ku, lalu Aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut.

Wahai hamba-Ku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian Kami akan membalasnya.

Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri". (HR. Muslim no. 6737)


Ya Allah negara negara muslim saat ini terjerat hutang dengan riba/bunga tinggi...oleh bank dan rentenir...
Ya Allah lunasilah hutang negara negara islam...... jauhkanlah negara negara islam dari hutang dengan rentenir dari tidak bisa bayar hutang dan riba
Ya Allah jauhkanlah pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya dari dosa riba dan hutang....
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak manfaat hati yang tak khusyuk jiwa yang tak puas dan doa yang tak didengarkan.
Ya Allah rahmatilah berilah petunjuk dan ampunan kaum muslimin ,pemerintah ,ulama dan rakyatnya dan aparatnya.
Ya Allah jauhkan kaum muslimin dari dosa syirik bid'ah dan perang saudara


Allahumma robbas-samaawaatis sab'i wa robbal 'arsyil 'azhiim, robbanaa wa robba kulli syai-in, faaliqol habbi wan-nawaa wa munzilat-tawrooti wal injiil wal furqoon. A'udzu bika min syarri kulli syai-in anta aakhidzum binaa-shiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qoblaka syai-un wa antal aakhiru falaysa ba'daka syai-un, wa antazh zhoohiru fa laysa fawqoka syai-un, wa antal baathinu falaysa duunaka syai-un, iqdhi 'annad-dainaa wa aghninaa minal faqri.

“Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai 'Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan (Al-Qur'an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah). Ya Allah, Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahMu tidak ada sesuatu. Engkau-lah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasMu. Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. Lunasilah hutang kami dan berilah kami kekayaan (kecukupan) hingga terlepas dari kefakiran.”


Allahumak-finii bi halaalika 'an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika 'amman siwaak.”

“Ya Allah cukupkan lah aku dengan yang halal dan jauhkan lah aku dari yang haram, dan cukupkan lah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-MuSemoga Allah ampuni dosa kita

Semoga Allah ampuni diri kita ,keluarga kita, saudara kita,teman kita,guru guru kita,pemimpin pemimpin kita ....... serta memberi kita petunjuk.. ampunan ,rahmat ,surga dan keselamatan dunia akhirat serta jauh dari neraka...

Shalawat Allah rahmat petunjuk ampunan Allah semoga tercurah bagi nabi muhammad umat keluarga dan sahabat beliau dan imam imam/pemimpin negara kaum muslimin...dan pengikut nabi muhammad sampai akhir zaman...

VIDEO PILIHAN