Humaniora

Hidup Berkah Bersama Al-Quran

19 Juni 2017   09:56 Diperbarui: 19 Juni 2017   10:12 38 1 1

HIDUP BERKAH BERSAMA AL-QURAN

Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Banyak sekali kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kisah yang dapat menjadikan teladan dan kisah yang mampu memberikan peringatan.

Salah satu kisah Raja Firaun yang kejam dan sombong, yang mengaku dirinya Tuhan. Firaun yang merasa dirinyalah yang paling mulia, karena memiliki kenikmatan dunia. Sehingga Allah SWT mengazabnya dengan ditenggelamkan ke laut merah. Kisah Firaun yang diberi kenikmatan dunia, merupakan kenikmatan yang akan menambah siksanya di akhirat.

Kemudian kisah nabi Sulaiman A.S. Hamba Allah SWT yang sangat bertaqwa dan juga diberi kenikmatan dunia oleh Allah SWT. Bahkan, Allah SWT memberinya kekuatan yang dapat menaklukan angin, jin dan mampu berbicara dengan hewan. Ada sedikit kisah tentang nabi Sulaiman A.S. Suatu ketika nabi Sulaiman A.S. bersama rombongannya sedang melakukan perjalanan, ditengah perjalanan ada serombongan semut yang berkumpul. Semut-semut itu berteriak wahai semut-semut ayo kita segera menyelamatkan diri, rombongan nabi Sulaiman A.S akan segera melewati tempat kita ini Mendengar terikan semut itu, nabi Sulaiman A.S segera mengehentikan rombonganya, menunggu semua semut masuk kedalam lubang persembunyianya.

Kisah tentang nabi Sulaiman A.S merupakan nikmat dari Allah SWT dan merupakan barokah yang diberikan kepada hamba Nya yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga Allah memberikan rahmat dunia dan akhirat. Sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT disebut barokah, dan mampu menyelamatkan untuk kehidupan dunia akhirat.

Orang yang mendapat barokah dari Allah SWT merupakan orang yang bertaqwa. Karna dengan taqwa dapat menjadikan diri kita terhindar dari azab Allah SWT. Dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya. Allah SWT berkalam dalam Al-Quran Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, maka akan kami beri barokah. Akan tetapi karena mereka tidak beriman dan bertaqwa, kami azab mereka.
Supaya kita beriman dan bertaqwa dapat dicapai dengan Al-Quran. 

Karena Al-Quran merupakan kalam Allah SWT, sehingga mampu memberikan barokah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena satu huruf dalam Al-Quran ada kebaikannya. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata akan mendapatkan dua pahala. Pahala berusaha dan pahala mengucapkanya. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran ibarat buah utrujjah. Buah yang wangi baunya dan enak rasanya.

Orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka ia mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Ada hadits yang meriwayatkan orang yang mempunyai hafalan Al-Quran, maka ketika di Surga dapat membacanya. Bermanfaat juga untuk orang tuanya. Ketika di akhirat akan diberi mahkota dari Allah SWT. Al-Quran dapat mengantarkan kita kedalam kehidupan yang lebih baik. Allah akan mengangkat kaum-kaumnya yang belajar Al-Quran.

Banyak sekali manfaat Al-Quran yaitu:
Al-Quran mampu menjadikan orang yang mulia dunia dan akhirat.
Al-Quran merupakan nur (cahaya yang jelas).
Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman.
Al-Quran adalah petunjuk dan obat.
Al-Quran adalah nasehat dalam kehidupan.
Al-Quran merupakan pengingat kehidupan akhirat.
Semoga tulisan diatas dapat bermanfaat dan mampu menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran.
Oleh : Wulan Mardiyanti
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Surakarta