Mohon tunggu...
Wihdanel
Wihdanel Mohon Tunggu...

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Etika Mencari Harta dalam Islam

15 Mei 2019   11:54 Diperbarui: 15 Mei 2019   11:58 0 0 0 Mohon Tunggu...

Harta adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Tanpa harta manusia tidak bisa makan dan minum bahkan harta adalah salah satu hal yang wajib yang harus dimiliki oleh setiap manusia.Karna harta sangatlah penting bagi kehidupan manusia, maka saya akan bahas mengenai Etika Mencari Harta.

Salah satu hadis mengenai Etika Mencari Harta adalah:Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata, Rosulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaqwalah kepada Allah dan berbuatlah baik dalam mencari harta karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan puas/ mati hingga terpenuhi rezekinya walaupun ia telah mampu mengendalikannya (mengekangya), maka bertaqwalah kepada Allah SWT dan berbuat baiklah dengan mencari harta, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram"(HR Ibnu Majah).Harta dalam bahasa arab adalah disebut dengan al-mal yang berasal dari kata "maala-yamili-mailan" yang berarti condong, cenderung dan miring.Kesimpulan dari pengertian harta yaitu harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai, berwujud, dan dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya.

Dalam hadits di atas Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik dalam mencari harta. Mengapa Rasulullah memerintahkan hal tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui sifat manusia yang tidak pernah puas walaupun kebutuhannya sudah terpenuhi selalu ada rasa kurang dan kurang

pentingnya mencari harta dalam kehidupan sehari hari, salah satunya adalah sebagai berikut:\

1. untuk memenuhi kebutuhan sendiri

2. untuk memenuhi kebutuhan keluarga

3. kepentingan seluruh makhluk

4. bekerja merupakan wujud suatu penghargaan terhadap pekerja itu sendiri

Adapun beberapa etika mencari harta dalam islam : \

 • Bekerja dengan ihklas karena Allah SWT .
 • Artinya dalam bekerja kita harus mempunyai niatan untuk bekerja karena Allah SWT dan bahwa bekerja itu adalah kewajiban dari Allah SWT terutama laki laki yang akan menafkahi keluarganya.
 • Bersungguh sungguh dan tekun dalam bekerja.
 • Dalam sebuah hadist, riwayat Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda " Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja dia itqan (menyempurnakan) pekerkaan nya. Yang dimaksudkan yaitu seseorang yang berkerja professional dan tidak menunda nunda pekerjaan nya dan juga tidak mengabaikan kewajiban untuk beribadah.
 • Jujur dan amanah.
 • Di dalam kita bekerja kita harus jujur dalam menjalani supaya kita pun dapat di percayai oleh orang lain yang dapat mempertanggung jawab kan ketika di beri amanah oleh atasan.
 • \Menjaga etika sebagai seorang mulsim.
 • Dalam bertugas kita juga harus menjaga etika kita kepada siapa saja baik dalam etika berbicara, menegur seseorang yang salah, bergaul , makan , minum ,dan sebagainya. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda : "orang mu'min yang paling sempurna iman nya adalah mereka yang baik Ahklak nya" (HR.Turmudzi)

Di dalam dunia kerja kita juga perlu mewaspadai dan menghindari dari sifat -- sifat :

 • Hasad (Dengki)
 • Saling bermusuhan
 • Berprasangka buruk Sombong
 • Mengadu Domba

Seorang yang sedang mencari harta harus paham betul mana yang haram, dan mana yang halal, karena haram dan halal adalah sesuatu yang sangat sulit untuk mereka pisahkan, sesuatu yang halal akan menjadi baik bagi kehidupan seseorang terlebih dia yang telah berkluarga, pastinya akan hidup bahagia dan sejahtra.