Mohon tunggu...
#puisisjawa
Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!
Limbuk
Limbuk
11 November 2019 | 11 bulan lalu

Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!

Nak Mas Guru Ropingi, lamun maos sadaya geguritan ingkang sampun panjenengan serat wonten tlatah fiksiana punika, setunggal kalih taksih wonten ingkan

Fiksiana
106
13
13