Mohon tunggu...
#cerpen bahasa jawa
Ponikem Mulih Ndesa
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
29 Mei 2021 | 2 bulan lalu

Ponikem Mulih Ndesa

"Aku arep mertani. Lemah bagianku sing sisih kulon kae arep tak polahi dhewe." Ponikem angop maneh.

Fiksiana
166
4
1
Nangis ning Ngarep Kaca Pengilon
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
09 Mei 2021 | 2 bulan lalu

Nangis ning Ngarep Kaca Pengilon

Aku meneng kaya cagak listrik. Lambeku cep klakep ora nduwe ukara. Nadya, adhiku siji-sijine sing wis kapundhut Gusti telung dina kepungkur

Fiksiana
169
5
1
Saloka Sumunar
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
27 Maret 2021 | 4 bulan lalu

Saloka Sumunar

Aku Jasmine, demit wadon sing tunggu watu gedhe. Sanajan raiku ora cetha merga ireng kaya areng ananging aku resikan, ora mambu malah kepara wangi.

Fiksiana
187
2
1
Nesu
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
10 November 2020 | 8 bulan lalu

Nesu

"Wis! Njenengan kuwi rasah mara menyang omahku maneh, Mas," bengokku marang Mas Gendru utawa Andrew sing kawit surup nunggoni ana sanding wit sukun. D

Fiksiana
325
4
1
Sutini Bakul Gethuk dan Aneka Stiker
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
11 Oktober 2020 | 9 bulan lalu

Sutini Bakul Gethuk dan Aneka Stiker

Sutini mlaku rikat. Ora ninguk kiwa tengen, apa maneh madhep mburi. Embuh dina iki ana perkara apa kok Sutini ora kaya biasane. Adate Sutini iku tlate

Fiksiana
500
11
2
Anoman Wati
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
15 September 2020 | 10 bulan lalu

Anoman Wati

Panyuwunku mung siji, yaiku kudu bisa ngadepi kahanan iki. Kahanan kang bisa diarani apes, saru lan ngisin-isini. Ananging kepiye meneh wong wis kadun

Fiksiana
1463
7
1
Gogrok
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
03 September 2020 | 11 bulan lalu

Gogrok

"Aja maneh nek pas ana barat kae ki malah godhonge mibur nang latare awak dhewe kabeh, Bu. Wong kok nyebahi. Sing nduwe wit sapa, sing latare reget ng

Fiksiana
1825
4
1
Janji Anyar kang Pungkasan
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
23 Agustus 2020 | 11 bulan lalu

Janji Anyar kang Pungkasan

Mripatku nyawang kahanan njaba jendela kang sarwa ireng lan pedut. Wengi iki udan deres kathik pedute kandel. Kahanan sansaya atis nalika udan deres i

Fiksiana
2261
16
1
Jenengku Katrok!
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
12 Agustus 2020 | 11 bulan lalu

Jenengku Katrok!

Tahun iki umurku ngancik seprapat abad kang nandhakake menawa aku dudu bocah maneh, wis dadi wong kang dewasa kanggo ngreka maneka warna. Babagan pend

Fiksiana
2550
10
1
Gedhe Wirangku, Gedhe Kuciwaku
Lina Maisaroh
Lina Maisaroh
20 Juli 2020 | 1 tahun lalu

Gedhe Wirangku, Gedhe Kuciwaku

Udan riwis-riwis sansaya ngiris atiku kang wis ajur mumur kaya lebu. Mripatku kaya-kaya ora tau garing saka eluh, guluku gerok merga kakean nangis. Na

Fiksiana
1912
2
1