Syaikhu Afandi
Syaikhu Afandi

terus maju gunadarma university

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Penerapan Sila Kedua dalam Kehidupan Sehari-hari

5 Oktober 2012   04:32 Diperbarui: 24 Juni 2015   23:14 3780 0 0

Penerapan sila ke dua dalam kehidupan sehari-hari


Pancasila  berasal dari bahasa sansekerta india, terdiri atas kata panca yang artinya lima dan syiila yang artinya peraturan tingkah yang baik atau penting. Kesimpulannya pancasila adalah lima dasar mengatur tingkah laku yang baik atau penting baik itu dilakukan Negara maupun masyarakat.


Indonesia adalah Negara kesatuan dengan ideology pancasila. Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa kita bangsa Indonesia yang merupakan hasil jerih payah dari tokoh pahlawan kita dulu  dengan tujuan mengatur tingkah laku bangsa Indonesia dengan cara menerapkan sila-sila yang ada dalam pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.


Namun, kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila khususnya sila kedua yang akan saya bahas dalam tulisan ini. Sekarang kita lihat sekeliling kita banyak sekali perilaku tidak adil salah satunya pada kasus BBM bersubsidi, ada pejabat yang masih saja mengambil jatah subsidi BBM yang harusnya disubsidikan bagi golongan orang menengah kebawah.


Disinilah penerapan sila kedua yang harus ditekankan, pancasila bukanlah sekedar hafalan ataupun tulisan melainkan amalan, isi dari sila kedua adalah bagaimana kita harus adil terhadap sesama manusia agar hidup secara damai dan adil. Dengan menerapkan sila kedua tersebut pastilah tidak ada kejadian kecurangan seperti ini.


Jadi, kesimpulannya adalah pancasila merupakan panutan dasar bagi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, pancasila bukanlah hafalan ataupun tulisan melainkan amalan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari