Mohon tunggu...
Siskanirmala Putri
Siskanirmala Putri Mohon Tunggu... mahasiswa

sejauh apapun kamu meraih kalau tidak ada usaha dan doa percuma sia-sia

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pandangan Masyarakat tentang Qunut Subuh

3 Desember 2019   22:26 Diperbarui: 3 Desember 2019   22:36 0 0 0 Mohon Tunggu...

A. PENDAHULUAN

Berapa umat muslim melaksanakan qunut sangat berbeda, oleh karena itu qunut  adalah doa untuk menghindarkan bahaya dan bisa mendatangkan kebaikan. Qunut termasuk amalan yng disunahkan. ada macam qunut: qunut subuh, qunut witir pada separuh akhir ramadhan, dan qunut nazilah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Qunut menurut bahasa:

Qunut dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, diantaranya:

a.         Berdiri Sebagaimana sabda Rasullah SWA"solat yang paling utama adalah yang lama berdirinya." (hr. Muslim)

b.         Tunduk Sebagai firman Allah "bahkan miliknya lah apa yang dilangit dan dibumi, semua tunduk kepadanya." (Al-Baqoroh 116)

c.         Taat Sebagia firman Allah"wahai maryam, ta'attilah Tuhanmu,  

2. Ada beberapa madzhab yaitu, pertama Ulama Malikiya Mereka berpendapat bahwa tidak ada qunut kecuali pada solat subuh saja. Tidak ada qunut ketika solat witir dan solat witir lainya. Kedua,  Ulama Syafi'iyah Meraka berpendapat  ada qunut dalam solat witir kecuali separuh akhir dari bulan ramadhan. Dan tidak ada qunut dalm solat lima waktu lainya selain pada salat subuh dalam setiap keadaan. ketiga, Ulama Hanifiyah Mereka berpendapat qunut pada solat witir kecuali pada saat nawaajil yaitu kaum muslimin tertimpa musibah namun qunut nawaazil ini hanya pada salat subuh saja dan membaca qunut immam, lalu diamimkan aleh makmum dan tidak ada qunut jika solatnya sendiri. Keempat, Ulama Hannabilah Mereka berpendapat qunut diisyarkan dalam solat witir kecuali jika ada musibah yang besar selain penyakit. Pada kondisi imam yang mewakilkanya berqunut pada salat lima waktu selain salat jum'at.

3. Mamfaat doa qunut dan keutaman doa qunut. Ada beberapa yang kita ketahui dan sangat bermamfaat dalam kehidupan sehari-hari: pertama, Menerima petunjuk. kedua, mendapatkan lindungan dari Allah. ketiga, menghindarkan dari berbagai penyakit. keempat, nikmat yang diberika. kelima, diberikan ampunan

C. KESIMPULAN 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN