Mohon tunggu...
Profil
108 Poin
Guru Bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Wringinanom
Bergabung 27 November 2021
Statistik
7
299
2
15
0
1

Label Populer

+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sholikhatul Fitriyah
04 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Tembang Macapat sebagai Budaya Jawa Luhur

Tembang macapat sebagai budaya Jawa yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Sehingga tembang macapat harus dijaga dan dilestarikan.

Ilmu-sosbud-agama
54
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sholikhatul Fitriyah
03 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Wong Jawa Kudu Njawani

Unggah-ungguh basa Jawa mujudake aturan adat masyarakat Jawa gegayutan karo bab tata krama lan kasusilan

Sosbud
88
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sholikhatul Fitriyah
01 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Ngleluri Budaya Jawi

puisi yang berjudul Ngleluri Budaya Jawi

Puisi
49
3
1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sholikhatul Fitriyah
01 Desember 2021 | 1 bulan lalu

Karya Sastra Bisa Dadi Kaca Benggalane Panguripan

Novel Rembulan Ndhuwur Blumbang anggitane Narko "Sodrun" Budiman nyritakake panguripane wong jejodhohan

Novel
50
2
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Sholikhatul Fitriyah
30 November 2021 | 1 bulan lalu

Indonesia, Negara Gemah Ripah Loh Jinawi

Indonesia, mugya tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi.

Puisi
33
2
0
LAPORKAN KONTEN
Alasan