Mohon tunggu...
KOMENTAR
Puisi

Puisi | Nak Mas Ropingi, Sumelehaken Emosi!

11 November 2019   07:45 Diperbarui: 11 November 2019   07:53 106 13

Nak Mas Guru Ropingi, lamun maos sadaya geguritan ingkang sampun panjenengan serat wonten tlatah fiksiana punika, setunggal kalih taksih wonten ingkang ngemu surasa emosional. Meledak-ledak---mekaten basa gaulipun.

KEMBALI KE ARTIKEL