Mohon tunggu...
Kris Budiharjo
Kris Budiharjo Mohon Tunggu... Wiraswasta - admin jemparingan.com | WA: 0882 0034 90 500

Dari 2019 sampai sekarang didhawuhi mengajar Jemparingan gaya Kraton Jogja u/ masyarakat Umum, di KDB Kamandhungan. Pegiat, pengajar, & penulis topik jemparingan modern maupun tradisional. WA: 0882 0034 90 500

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Sinau Aksara Jawa ing Kraton Jogja

24 September 2022   23:35 Diperbarui: 5 Oktober 2022   11:21 163 2 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendhapa Pangurakan, karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Randhat, amargi pikantuk wartanipun njeh nembe kemawon. Sonten menika kala istirahat wenten ndamelan, ujug-ujug hape nyuwanten ... wonten pesan singkat saking rama Darmaya : Caos kabar bilih sonten menika pamulangan nyerat lan maos aksara jawi sampun kawiwitan, mapan wenten Pendhapa Pangurakan sa-ler Alun-alun lor, kraton Jogja

Cekat-ceket, adus bebek - lajeng BABLAS bidhal dhateng Pangurakan.

Wonten papan iring kilen, ketingal sampun sami lenggah. Sami nyepeng buku lan ketingal regeng-gayeng.

Kula nate tumut pamulangan nyerat aksara Jawi ( ha na ca ra ka ) wonten sekolah, saking Dinas, LSM, ...  ning, njeh nembe menika pikantuk guru ingkang sepuh sanget yuswanipun.

Nembe dugi dhateng Pendhapa Pangurakan :
"nJeh ingkang nembe kemawon dhateng, ... sampun saget maos aksara Jawi?"

"Saget, rama Kangjeng. Angger boten mawi pasangan, saget".


"Kudu di tes. Cobi dipun bikak halaman 7 ! "

Bhadalah...

(Maca saget lancar nadyan wonten tembung-tembung ingkang mboten mudheng...)

"Aksara Jawi boten wonten 'tanda-tanya' (tembung Jawinipun menapa njeh wau??). 
Dados, maosipun kedah ngaten ..."

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan