Mohon tunggu...
Ismael Freud
Ismael Freud Mohon Tunggu...

Menyelesaikan masalah dengan masalah ::: Memberi solusi tanpa bukti

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Daerah Agraris, Kelangan Generasi

8 Maret 2018   21:14 Diperbarui: 8 Maret 2018   22:06 586 0 0 Mohon Tunggu...

SAWAH lagi jaman kuna-makuna dadi umah nomor lorone wong desa. Jaman lemah durung atos. Jaman hasil tani bisa kena nggo pirang-pirang. Jaman tani masih mukti aji. Saiki aja maning nglirik, olih warisan sawah be suka didol, dijoli duit. 

Ora kabeh sih, tapi model kaya kue poret nemen.
Ora maido, ora ngrasani. Dadi wong tani saiki tunggale kaya wong judi. Bisa bati, bisa tuna. Spekulasine tinggi. Hasile kadang ora sebanding ning modale, durung tenaga karo kringete. Mulane saiki pada sungkan dadi wong tani. Ora njanjeni.

Pindone, tradisi bungahe dadi wong tani ora diwarisi dadi budaya nggo anak putu. Hasile, nol koma sekian persen ana bocah nom sing gelem dadi wong tani. Danggepe njebur sawah, dadi simbole wong sengsara. Naudzubillah, salah kaprah, bener ora lumrah. Pedahal, jare ustade dadi wong tani kuwe nilai ibadah sosiale olih, dunyane dadi berkah. Wong urip pan luruh apa ari ora berkah dunia akherate?

Ditambah maning sawah saiki wis pada mritili ilang, diurug bangunan umah karo pabrik industri. Kanda ning Brebes, data Badan Pusat Statistik (BPS) ning tahun 2014, total luas pertanian lahan basah (sawah) ambane 62.700 hektar. Pedahal, lagi tahun 2000-an, 63.703 hektare. 

Berati, sewu hektare ilang ning wayah kurang luwihe limang tahun. Semono durung ana wacana Brebes dadi daerah industri sing minangkane bakal akeh pembangunan pabrik ning sawah-sawah. Kebayang ora anak putu keduman apa ora?

Wis kaya kue, RPJMD limang taun ngarep Brebes dadi daerah penyangga pangan (pertanian), tapi jebule "tabrakan" karo Perda RTRW sing wis ngarah Brebes kudu dadi daerah industri. Kudune, pemrentah karo dewane ngetung-ngetung sing temenan.

Meski ana ning Perda nomor 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030, wis digaris aman. Amanat perda kudu ana luas pertanian lahan basah minimal 60.634 hektar, pertanian lahan kering ambane kurang lebih 23.561 hektar, dan pertanian hortikultura luasnya kurang lebih 17.632 hektar. 

Tapi durung-durung, abane wis ana 7000 ha sing dikapling nggo zona industri ning Perda RTRW mau. Alah ya mbuh. Intine alih fungsi lahan kuwe dadi nambah dawa alesane wong dadi sungkan dadi petani.

Generasi milenal adoh karo sawah, padahal mbesuk bakal ana bonus demografine. Saora-orane, sawah kudu dadi umah-umah nggo masa depan. Pemrentah gawe sarana, fasilitas karo pancausaha tanine mbarang. Angger kaya kiye didelengna, aja-aja Indonesia, --wabil khusus Brebes--, sing daerah agraris kelangan generasi wong tani. Ancaman pangan menjadi sangat nyata? Padahal politik pangan adalah sumber kedaulatan negara di masa merdeka.  Merdeka...!!!!

VIDEO PILIHAN