Mohon tunggu...
Hanung Abdul Muqiit
Hanung Abdul Muqiit Mohon Tunggu... Siswa

Seorang Siswa yang pengen ambis UTBK tapi gabisa bisa dan ga punya akun tik tok. mencoba peruntungan dengan menulis artikel disini.

Selanjutnya

Tutup

Cerpen Pilihan

Cerita Cekak: Njara Langit

17 Januari 2021   01:27 Diperbarui: 17 Januari 2021   02:02 613 11 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Cerita Cekak: Njara Langit
Sumber: Betandang.com

Njara Langit

Cerita Cekak (Cerita pendek Berbahasa Jawa)

Peraih Juara 1 Lomba Cerkak Solopos 2020

Pengarang: Hanung Abdul Muqiit Ramadhan Anwar

Irwan gemeter, ora mergo adem, ora mergo weruh setan. Dheweke ndekem dewean neng jero kamar. Lambene pucet, raine ora kalah pucet. Rambute awul-awulan, katone wes sawetara dina ora dicukur. Luh e netes kecampur kringet, nelesi gulu koyo kumricike udan. Neng njaba ana swara rame rame. 

"Lik, sing sabar lik. Diiklasake." Pak Sabar minangka ketua RT kono katon lagi ngeneng neng Mbah Parman kang lagi nangis sesenggukan. Tonggo teparo wes ketok ngebaki omahe Mbah Parman. Ana sing gawe tratag, ana sing nata kursi, ana sing masang gendera abang ing pucuking dalan, la ana uga sing ngrewangi Bu Modin ngurus sarirane putune Mbah Parman sing lampus diri wingi uni. 

Dhok.. Dhok.. Dhok.. 

"Lee..Irwan" Ibune irwan ora bisa bukak lawang kamare Irwan amarga dikancing saka jero. 

"ngger..didangu ibu kok ora nyauri, awakmu neng kono tho?" ibune Irwan banjur nyedakake talingane neng ngarep lawang. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x