Mohon tunggu...
Limbuk
Limbuk Mohon Tunggu... lemu ginuk-ginuk

Pinter nuturi wong liyan, nanging ora bisa nuturi awake dewe

Selanjutnya

Tutup

Puisi

Puisi | Swarna Hati, Nulis Iku Kudu Nganggo Ati!

10 November 2019   07:33 Diperbarui: 10 November 2019   07:31 119 9 5 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Puisi | Swarna Hati, Nulis Iku Kudu Nganggo Ati!
Illustrasi;factinate.com

Nduk, Swarna Hati, maca geguritanmu Simbok kecuntal-cuntal kaya diuber setan. Kowe iku nulis apa jumpritan? Mlumpat kana mlumpat kene, persis kethek ing nduwur wit-witan.

Sik tho Nduk, aja nesu disik. Dudu kowe sing kaya kethek, nanging caramu nulis iku! Bablas lan kesusu. Coba belajar sabar sethithik wae. Kareben runut tur apik asile.

Swarna Hati, kenya ayu kang nduwe esem marak ati. Dak elingake sepisan maneh ya, Nduk. Yen nggegurit ora pareng grusa-grusu. Ditata disik langkung rapi. Kareben sing maos geguritanmu bisa mengerteni apa sejatine kang arep mbok sampeake.

Wis kene. Cedhak mrene. Rungokake pituture Simbok kang pungkasan. Sinambi lungguh dingklik karo petan. 

Sing anteng ya, Nduk, aja biyayakan.

Ora ana kekarepan kang bisa digayuh sacara instan. Saben lelaku mbutuhake wektu lan kesabaran. Semono uga bab ngrawit geguritan. Sansaya sregep olehmu ngasah lan sinau, sansaya endah lan ngandut bobot tulisanmu.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x