Mohon tunggu...
Djadjas Djasepudin
Djadjas Djasepudin Mohon Tunggu... Djasepudin, penulis berbahasa Sunda dan Indonesia. Berdomisili di Nanggéwér, Cibinong, Bogor

Djasepudin, penulis berbahasa Sunda dan Indonesia. Berdomisili di Nanggéwér, Cibinong, Bogor

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Lima Ayat Kongres Basa Sunda Teu Karasa Aweuhanana

17 September 2019   07:32 Diperbarui: 17 September 2019   07:47 13 0 0 Mohon Tunggu...
Lima Ayat Kongres Basa Sunda Teu Karasa Aweuhanana
(foto: Disparbud Jabar)

 

 

Ti mameh jaman kamerdekaan tepi ka jaman reformasi Kongres Basa Sunda (KBS) saeutikna geus opat belas kali dilaksanakeun. Tapi, ti taun ka taun kongres teh bangun nu langleuyeusan alias kurang aweuhanana, teu karasa obyagna.

Padahal, ahli kasundaan saban taun terus ngarekahan. Boh produk sakolaan boh nu motekar sosoranganan. Rojongan waragad oge kapan ayeuna mah tos disayagakeun ku pamarentah jeung swasta. Malah, sababaraha media cetak jeung elektronik nu aya di Bandung oge rea nu ilubiung.

Tapi, naha KBS IX pertengahan Juli 2011  bangun nu kurang handaruan. Tangtu bae jawaban nu jinek, gemet, tur imeut mah kudu ngayakeun panalungtikan heula. Geus ditalungtik teh kudu dibadamikeun pikeun mutuskeun kacindekan.  

Minangka salah saurang warga Bogor, nu kabeneran seke seler Sunda keneh, aya lima ayat nu, jero pikir, asana merenah pikeun dilenyepan ku rengrengan Panitia KBS IX, pangurus LBSS, jeung urang Disparbud Jabar.

Kahiji, KBS teh kurang sosialiasi. Warta baris lumangsungna kongres teh kuring mireng ti bulan Juni 2011. Tapi, waktu nanyakeun ka sajumlahing aktivis kasundaan jeung wartawan loba nu teu engeuheun. Malah, sobat Kang Karno nu jadi salah sahiji redaktur koran kawentar di Bandung oge teu apaleun bakal aya KBS di Bogor.

Sangkilang di Bandung, komo deui warga di luareun Bandung mah. Malah, bakat ku ngajenghok jeung kawas nu kurang pede salah saurang warga sakaligus redaktur media di Bogor ngajawabna teh bangun nu nyinyir. Cenahna og, "paling oge ngan katempatan wungkul, ari panitiana mah ti Bandung kabeh."        

Kadua, kurang ngalemah alias tidak membumi. KBS teh  lumangsung di Cipayung, Cisarua, Bogor, 11-13 Juli 2011. Tapi, tepi ka tulisan ieu digurat, Saptu, 2 Juli 2011, loba warga Bogor nu teu engeuheun kana ayana kongres. Boroning warga Jonggol di tungtung wetan Kabupaten Bogor, atawa warga Jasinga di tungtung kulon Kabupaten Bogor, warga di budeureun Cisarua oge loba nu teu apaleun ayana kongres. Padahal, aranjeunna teh dina sapopoena ngagunakeun basa Sunda. Najan lain basa Sunda cara urang Bandung.  

Eta kahengker teh saeutikna bisa diungkulan upama Panitia KBS daek umajak ka sakumna pihak nu aya di Bogor kalayan jembar bari pinuh ku kasadaran.  Upama daek umajak mah moal ieuh aya kalimah "paling oge ngan katempatan wungkul, ari panitiana mah ti Bandung."

Katilu, Bandung teuing. Minangka Ibukota Jawa Barat, Bandung jadi puseur sakumna kagiatan dina sadaya widang. Rupaning kagiatan di Jabar umuma diwewegan ku urang atawa aktivis Bandung. Masarakat di daerah mah ngan diajak minangka panyocok doang. Hal eta kacida atra karasa dina KBS taun ayeuna.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN