Mohon tunggu...
Djadjas Djasepudin
Djadjas Djasepudin Mohon Tunggu... Djasepudin, penulis berbahasa Sunda dan Indonesia. Berdomisili di Nanggéwér, Cibinong, Bogor

Djasepudin, penulis berbahasa Sunda dan Indonesia. Berdomisili di Nanggéwér, Cibinong, Bogor

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Dano Dora Cibinong, Konservasi Jeung Ningtrimkeun Ati

9 Juli 2019   07:18 Diperbarui: 9 Juli 2019   07:27 0 0 0 Mohon Tunggu...
Dano Dora Cibinong, Konservasi Jeung Ningtrimkeun Ati
DokpriDano Dora geus jadi sabiwir hiji pikeun urang sabudeureun Cibinong mah. Hiji patempatan nu mirupa taman. Di eta tempat bisa nyesep hawa seger tur beresih da euyeub ku tatangkalan. Dipapaesan ku kekembangan. Sarta nyaketan ka sampurna da di tengah-tengahna aya setu nu dieuyeuban ku kembang tarate. Malah, di beh sisina, dina luhureun setu oge dilengkepan ku jambatan tina kai jeung papan.

Ngaran resmina mah Ecology Park. Pernahna di komplek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kalurahan Cibinong, Kacamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sakomplk og jeung tempat panalungtikan sejenna.

Di sabudeureun Dano Dora pan aya Badan Informasi Geospasial (BIG-memehna mah Bakosurtnal), Pusat Penelitian Biologi. Nya di ta patempatan, aya ngaran jalan Prof. Dr. Dody Tisna A. Amidjaja. Sadaya apal, Prof Dody th ahli saintis nu oge kungsi jadi rektor ITB. Malah, di Jalan Mutumanikam Bandung diadegkeun pabukon atawa perpustakaan tea. Koleksi buku, jurnal, makalah, seuseueurna pan milik anjeunna.

Ari Dano Dora teh salah sahiji tarekah geusan ngalegaan kebon raya. Fungsi utamana mah pikeun konservasi. Ngajaga jeung ngamekarkeun rupaning tutuwuhan. Ngadegna mah ti taun 2002. Ngan kakara sawatara taun katompernakeun jadi pangjujugan balara. Dibuka pikeun umum bari haratis deuih.

Teuing naon cukang alesanna bet jadi Dano Dora ngaran katelahna th. Nu eces, waktu eta tempat diwangun di nagari urang keur rame film nu tokoh utamana Dora. Aya deui nu nyebutkeun sabab eta taman konservasi teh kawas hiji tempat dina filem Dora The Explore. Mangrupa dano, jambatan, sarta ti kajuhan katempo aya pulo.

Ngajugjug ka Dano Dora mah hadena isuk-isuk jeung pasosore bae. Bakal karasa segerna jeung iuhna. Lokasina teu pati jauh ti Jalan Raya Jakarta Bogor. Ti Komplek Pemkab Bogor mah kurang leuwih 8 kilo meteran.

Amengan ka Dano Dora mah haratis, cukup sasadian keur mayar parkir bae. Motor tilu rbu, mobil mah lima rebuan. Bakating ku haratis sarta tempatna pikagenaheun, atuh saban isuk-isuk, utamana poe ahad, Dano Dora teh pinuh ku nu ngadon ngadarongdon. Ceuk Nurma, salah saurang Cibinong, ulin ka Dano Dora teh pikeun ningtrimkeun ati.

Muhun, tempatna beresih, seger, jadi genaheunpisan pikeun niiskeun pikir, ningtrimkeun ati. Saminggu rutin ku pagawean, nya ameng ka dieu mah jadi rada cenghar, Ceuk Nurma, urang Nanggewer, Cibinong, Bogor.  

Dina poe Ahad mah, aya oge nu ngahalkeun senam robik babarengan, joging, olah raga sejenna. Da rea warga, teu wudu rea nu daragang. Rame bae.

Tapi, pikeun nu daratangna rombongan jeung sobat atawa kulawargana, nya umumna teh marekel timbel. Dipurak dina luhureun samak di handapeun tatangkalan. Teu saeutik oge sababaraha rumaja mah ka Dano Dora teh ngadon indehoy bobogohan.*

DJASEPUDIN, guru SMA Negeri 1 Cibinong 

VIDEO PILIHAN