Pantun Bahasa jawa

30 Oktober 2011 04:04:13 Dibaca :

Kalau kamu orang jawa tentu akan lebih mudah mempelajari dan membuat pantun bahasa jawa tapi bagaimana jika kamu orang luar jawa yang barangkali tidak mengerti bahasa jawa ? tenang kawan gak usah kawatir karena jika kamu terus belajar bahasa jawa dengan puisi bahsa jawa kamu nantinya juga akan bisa mengucapkan bahasa jawa dengan lancar. Selamet Ngambali Warso Ing satengahing abange langit Ing sajeroneng sepi newahah sore Tak tulis sawijining puisi kanggo sliramu Senadyan aku ngerti ora nyenengake kanggomu Sairing lumakune wektu mubeng jagat Semurupe srengenge Lan semurupane rembulan ing wayah bengi nambahi ugo umur sliramu Mugo-mugo sliramu tansah bagas waras Slamat ngambali warso yayasanku Amarga among iku sing biso Tak paringake marang sliramu Sang Kamaratih ( Puisi Cinta Bahasa Jawa ) semilir angin wayah wengi nggawa rasa jroning ati rasa kang ora bisa diwedhar kanthi weninging nalar saben-saben mung tansah kelingan pengin tansah sesandhingan hanut runtung reruntungan kadya mimi lan mintuna gandeng renteng rerentengan pindha kamanjaya lan kamaratih dewa dewining asmara bebarengan sesandhingan mecaki endahing dina-dina swarga donya cah ayu marang sliramu arah pangarasaning atiku tumuju wanodya kang pindha dewi supraba sekaring para dewa widhara Sumber : http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/10/contoh-pantun-bahasa-jawa-terlengkap.html