Pantun Bahasa jawa

30 Oktober 2011 04:04:13 Diperbarui: 26 Juni 2015 00:17:58 Dibaca : Komentar : Nilai :

Kalau kamu orang jawa tentu akan lebih mudah mempelajari dan membuat pantun bahasa jawa tapi bagaimana jika kamu orang luar jawa yang barangkali tidak mengerti bahasa jawa ? tenang kawan gak usah kawatir karena jika kamu terus belajar bahasa jawa dengan puisi bahsa jawa kamu nantinya juga akan bisa mengucapkan bahasa jawa dengan lancar.
Selamet Ngambali Warso
Ing satengahing abange langit
Ing sajeroneng sepi newahah sore
Tak tulis sawijining puisi kanggo sliramu
Senadyan aku ngerti ora nyenengake kanggomu
Sairing lumakune wektu mubeng jagat
Semurupe srengenge
Lan semurupane rembulan ing wayah bengi
nambahi ugo umur sliramu
Mugo-mugo sliramu tansah bagas waras
Slamat ngambali warso yayasanku
Amarga among iku sing biso
Tak paringake marang sliramu
Sang Kamaratih ( Puisi Cinta Bahasa Jawa )
semilir angin wayah wengi nggawa rasa jroning ati
rasa kang ora bisa diwedhar kanthi weninging nalar
saben-saben mung tansah kelingan
pengin tansah sesandhingan
hanut runtung reruntungan
kadya mimi lan mintuna
gandeng renteng rerentengan
pindha kamanjaya lan kamaratih
dewa dewining asmara
bebarengan sesandhingan
mecaki endahing dina-dina swarga donya
cah ayu
marang sliramu arah pangarasaning atiku tumuju
wanodya kang pindha dewi supraba
sekaring para dewa widhara
Sumber : http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/10/contoh-pantun-bahasa-jawa-terlengkap.html