Sikap Adil ( XII/I )

01 November 2011 06:29:40 Diperbarui: 26 Juni 2015 00:12:45 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :


A.MEMBIASAKAN SIKAP ADIL


Seseorang hendaknya membiasakan diri berlaku adil. Orang yang bersikap adil akan menyadari bahwa setiap orang harus mempertanggung jawabkan semua perbuatanya, setiap orang tidak akan menanggunng perbuatan dosa orang lain. Setiap orang aka memperoleh hak sesuai dengan apa yang diusahakanya.


Dalam sebuah hadis rasulullah saw. Bersabda “Hakim itu ada tiga macam”


-Satu masuk surga


Dia mengetahui mana yang diperkirakan itu yang benar, lalu Dia menjatuhkan keputusan hukumnya menurut itu. Dia masuk surga.


-Dua masuk neraka


Dia mengetahui mana yang benar, tetapi tidak menjatuhkan keputusannya berdasarkan itu, sehingga dia menyimpang dari hukum yang seharusnya . Dia masuk neraka .


Dia tidak mengethui mana yang benar, lalu dia menjatuhkan keputusannya berdasarkan kejahilannya itu. Dua masuk neraka.B.CONTOH SIKAP ADIL DALAM AL-QUR’AN


a.Adil terhadap diri sendiri.


b. Adil terhadap isteri dan anak.


c.Adil dalam mendamaikan perselisihan.


d.Adil dalam bertutur kata.


e.Adil terhadap musuh sekalipun.C.NILAIPOSITIF SIKAP ADIL


Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi baik dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan peribadi, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara, sudah tentu ketinggian, kebaikan dan kemuliaan akan di raih.Jika seseorang mampu mewujudkan keadilan dalam dirinya sendiri, tentu akan meraih keberhasilan dalam hidupnya, memperoleh kegembiraan batin, disenangi banyak orang, dapat menigkatkan kualitas diri, dan memperoleh kesejahteraan hidup duniawi serta akh

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana