"Bulan Ampunan Telah Datang"

14 Juli 2012 23:59:21 Diperbarui: 25 Juni 2015 02:57:07 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :

"Apabila bulan Ramadhan datang maka dibukalah pintu-pintu sorga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta dibelenggulah syetan-syetan" ( Sabda Rasulullah dari Abu Hurairah r.a . riwayat Bukhari dan Muslim).

Setiap hamba Allah yang telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah pasti merasa sangat bahagia dengan kedatangan bulan yang penuh Rahmat dan Ampunan , karena pada bulan ini segala pintu sorga di buka dan pintu neraka ditutup, jadi jangan pernah disia-siakan untuk mendapat ampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan karena manusia adalah hamba Allah yang sangat mudah tergoda oleh rayuan syetan dan pada bulan inilah kesempatan karena syetan di belenggu , jangan sampai kita sendiri merubah diri menjadi syetan dari hawa nafsu kita.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Azhab ayat 35 :

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min , laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Tentu kita sangat berharap puasa kita dibulan Ramadhan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan harapan Allah memberikan kita ampunan dan rahmat Nya , ada 9 cara agar puasa kita dapat bernilai baik dimata Allah antara lain :

1. Melaksanakan puasa karena cinta kepada Allah dengan keikhlasan dan kegembiraan.

2. Melakukan sholat lima waktu secara berjamaah ( Sabda Rasulullah Shalat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian dengan pahala 27 kali lipat, HR. Bukhari & Muslim).

3. Memperbanyak membaca Al-Qur'an (Rasulullah bersabda Apabila datang bulan Rhamadhan maka kegiatan utama kita (selain puasa) ialah membaca Al-Qur'an (dari Imam Az Zuhri).

4. Memperbanyak infaq dan sedekah. ( Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Rhamadhan, bahkan kecepatan sifat dermawan beliau diibaratkan melebihi angin yang bertiup H.R. Bukhari & Muslim).

5. Memperbanyak sholat sunnah, seperti sholat Tarawih, Tahajjud, Rawatib, Dhuha, sesudah wudhu, Syuruq . (Rasulullah bersabda. Barangsiapa yang sholat dalam satu hari satu malam dua belas rakaat, selain sholat wajib, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah disurga H.R Muslim ).

6. Zikrullah dan memperbanyak doa. ( "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan petang , Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 41-42,).

7. Bertaubat dengan memperbanyak istighfar. ( Katakanlah : Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-zumar ayat 53).

8. Melaksanakan I'tikaf ( mendekatkan diri kepada Allah seutuhnya di rumah Allah atau Mesjid-mesjid), adalah sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, bahkan pada tahun terakhir beliau wafat, Rasulullah melakukan I'tikaf selama 20 hari.

9. Mengisi bulan Rhamadhan dengan menuntut ilmu ( Sabda Rasulullah : Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke sorga Dari Abu Hurairah r.a , HR. Muslim).

Semoga Allah memberi Rahmat dan Hidayah nya kepada kita semua, agar dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Rhamadhan dengan keikhlasan dan kegembiraan sehingga kita akan mendapat kasih sayang dari Nya dan kelak kita akan dimasukkan kedalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, Aamiin.

Salam,

Hamba Allah, Afnizar Hasan

Afnizar Hasan

/ajoermn

Saya seorang hamba Allah yang senang membaca juga menulis pengalaman-pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para sahabat yang membacanya.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana